Pressmeddelande

FFFI står med iranska folket som firar Raisis död

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) står idag med och gratulerar det modiga folket i Iran som firar Ebrahim Raisis död. Vi står även med överlevare och de mödrar och familjer till hans offer som krävt rättvisa och fördömt Raisi för hans inblandning i regimens brott mot mänskligheten.

Det bästa hade varit att åtala och lagföra Raisi tillsammans med de andra ansvariga för massaker på 30 000 politiska fångar 1988 och för dödandet av över 2000 demonstranter i samband med folkliga uppror i 2019 och 2022.

Raisis död intensifierar den interna maktkampen inom prästerskapet. Kampen för rättvisa och en demokratisk republik fortsätter. Regimens ledare och tjänstemän ansvariga för dokumenterade brott mot mänskligheten i Iran kommer att ställas inför rätta.