Pressmeddelande

FFFI välkomnar livstidsdomen mot Hamid Noury för 1988 års massaker i Iran

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot Hamid Noury för grovt folkrättsbrott och mord. Därmed döms han till livstids fängelse för deltagande i massavrättningar vid fängelset Gohardasht
1988.

FFFI välkomnar dagens dom som en seger för rättvisa. Vi hedrar också de 30,000 martyrer som principfast förkastade den religiösa diktaturen. De stod upp för det iranska folket och strävan för frihet och demokrati och fick betala det högsta priset.

Vi gratulerar överlevande och offrens familjer på den här historiska dagen.

Massakern på 30,000 politiska fångar i iranska fängelser 1988 är det värsta brottet i regimens och Irans moderna historia.

Livstidsdomen mot Hamid Noury visar att de ansvariga för massavrättningarna 1988 kan inte undgå rättvisa och måste lagföras. Förövarna, bland dem regimens nuvarande president, Ebrahim Raisi, kommer och bör ställas inför rätta för brott mot mänskligheten.

Dagens dom öppnar också dörren för regimens offer att utkräva regimens ledare på ansvar under principen om universell jurisdiktion utanför Irans gränser.

Sverige och regeringen bör leda denna kampanj vid EU och FN i linje med Europaparlamentets resolution den 23 november och mot bakgrund av Svea hovrätts dom mot Hamid Noury.