Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Regimen avrättar 12 fångar i en dag medan protester växer i Iran

Måndagen, den sjätte juni, avrättade iranska regimen 12 fångar genom hängning i staden Zahedans centrala fängelse. Ett av offren var enligt rapporter en kvinna.

Regimen avrättade dessutom tre andra fångar i Dastgerd-fängelset i staden Esfehan en vecka tidigare, den 28, 29 och 30 maj.

Ytterligare en fånge var avrättad den 29 maj i ett fängelse i staden Zanjan, enligt rapporter till FFFI.

Därmed har iranska regimen verkställt minst 52 avrättningar under majmånad och total 175 sedan början av 2022.

Avrättningar är en del av regimens inhemska förtryck

Antalet avrättningar i Iran har ökat dramatiskt sedan förra året sedan Ebrahim Raisi tog över som president i Iran. Samtidigt står regimen inför växande folkligt missnöje samt dagliga protester över hela landet med slagord riktade mot regimen i sin helhet.

Raisi är ökänd för sin inblandning i massaker på 30,000 politiska fångar i Iran 1988. Han var även chef för regimens så kallade rättsväsende när säkerhetsstyrkor och revolutionsgardet dödade 1500 demonstranter i november 2019.

Regimen försöker skapa en atmosfär av rädsla i samhället genom avrättningar, tortyr och godtyckliga arresteringar för att stoppa och förhindra de landsomfattande proteserna.

Iranska regimen stod för en majoritet av de rapporterade avrättningarna i världen förra året. Det framgår av Amnestys senaste rapport om dödsstraffet i världen.

”Under 2021 använde flera länder använde dödsstraffet som ett verktyg för statligt förtryck av minoriteter och demonstranter”, konstaterar Amnesty i sin rapport.

FN uttrycker oro för ökat antal avrättning i Iran

FN:s generalförsamling uppmärksammade denna alarmerande utveckling i sin senaste Iranresolution.

Resolutionen tar upp godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och andra omänskliga behandling och straff mot fredliga demonstranter och aktivister i Iran.

Generalförsamlingen uttrycker särskilt oro över att regimen använder tortyr för att tvinga fram bekännelser samt förvägrar politiska fångar nödvändigt vård och medicinsk behandling.

FN:s Iranrapportör: internationella samfundet bör utkräva regimen på ansvar

FN:s särskilde rapportör för Iran, Javaid Rehman, har också kritiserat de ökade avrättningarna i landet. Han har dessutom varnat för att regimen idag använder dödsstraff i större utsträckning, särskilt mot oppositionella och för att slå ner protester i landet.

Han har även uppmanat det internationella samfundet att utkräva de ansvariga som åtnjutit systematisk straffrihet i Iran på ansvar för summariska och utomrättsliga avrättningar i 1988 och under novemberprotesterna 2019.