Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN:s Iranrapportör: omvärlden måste utkräva regimen på ansvar

FN:s särskilde rapportör för Iran, Javaid Rehman, kritiserar och uttrycker oro för de ökade avrättningarna i Iran. Han varnar dessutom att regimen idag använder dödsstraff i större utsträckning, särskilt mot oppositionella och för att slå ner protester i landet.

Det framhåller FN:s Iranrapportör när han presenterade sin senaste rapport till FN:s MR-råd i Genève på torsdagen och tillägger.

“Fundamentala rättsliga och institutionella reformer krävs för att stoppa straffrihet. Det internationella samfundet, inte minst FN:s MR-råd och enskilda medlemsstater, måste stödja kraven på ansvarsutkrävande i Iran, och ytterligare stärka människorättssituationen i landet”.

Rapporten uppmanar det internationella samfundet att utkräva de ansvariga som åtnjutit systematisk straffrihet i Iran på ansvar för summariska och utomrättsliga avrättningar i 1988 och under novemberprotesterna 2019.

  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till NCRI, uppmanar regeringen och UD att agera för att FN ska genast utreda 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran med avsikt att lagföra de ansvariga, inte minst regimens president, Ebrahim Raisi, under en protestaktion utanför riksdagen på Mynttorget, den 17 mars.

Ökade avrättningar är regimens svar på växande folkliga protester

Avrättningarna i landet har ökat dramatiskt sedan Raisi tog över presidentposten förra året. Hans inblandning i de utomrättsliga massavrättningarna av politiska fångar 1988 är dokumenterad av FN:s särskilde Iran Rapportör och Amnesty.

Regimens högsta ledare, Khamenei, valde Raisi som president i ett desperat försök att skapa en atmosfär av rädsla i det iranska samhället inför växande folkligt missnöje och folkliga protester.