Iranier i Sverige, Nyheter

Svenska universitet bör upphöra med sitt samarbete med Iran

Flera svenska universitet och högskolor fortsätter att samarbeta med Iran trots att regimen har dömt den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali till döden.

Många i Sverige, däribland flera lärosäten, har protesterat mot dödsdomen och krävt Djalalis omedelbara frigivning. Regimen meddelade nyligen att hans dödsstraff ska verkställas inom kort men sköt upp avrättningen. Det i ett försök att pressa Sverige och EU till en fångutväxling.

SVT Nyheters kartläggning visar att minst 13 svenska lärosäten haft pågående samarbeten eller avtal om utbyten med iranska motparter sedan dödsdomen mot Djalali. Högskolan i Borås och Högskolan i Gävle har till och med slutit nya avtal 2018, och Luleå tekniska universitet så sent som i maj 2020”, rapporterar SVT på tisdagen.

Universitet i Belgien där Djalali arbetade som gästforskare har till skillnad från sina motparter i Sverige valt att avbryta samarbetet med Iran. Det i protest mot de falska anklagelserna riktade mot Djalali och hans dödsstraff.

Djalali sitter fängslad och är dömd till döden i Iran för påhittade brott som “korruption på jorden” och spioneri.

Att svenska lärosäten samarbetar med Iran är skamligt och oförsvarbart, framförallt efter dödsdomen mot Djalali.

Många svenska universitet och politiker har en väldigt naiv inställning till Iran. De vet nästan ingenting om prästerkapets natur. De känner inte till mullorna och vad de är kapabela till. De har begränsade kunskap om Iran och hur det styrs”, sade Massud Kiani, FFFI:s EU-representat om samarbetet med Iran och tillade.

Iran har infört nya restriktioner på 12 samhällsvetenskapliga universitet för att anses vara baserade på västerländska värderingar och därför är oförenligt med den islamiska läran…

Svenskarna bild om Iran överensstämmer oftast inte med verkligheten. De tror att Iran är ett land där man kan finna kompromisser och gemensamt intresse med myndigheterna. Detta är verklighetsfrämmande och gör tycärr svenskarna till lätta byten för regimen som utnyttjar de för att avancera sin repressiva politik och säkra greppet om makten.”

Samarbetet med Iran är samtidigt en guldgruva för svenska universitet och de mellanhänder i Iran som kan ordna platser, visum och de dokument som behövs för att kunna studera utomlands.

Iranska studenter får betala tiotusentals kronor för en utbildning i Sverige efter att ha betalat lika mycket till mellanhänder i Iran. Det är nästan omöjligt att få dessa platser utan de rätta kontakterna och utan att betala rätt personer i Iran.

Bland de studenter som kommer till Sverige finns iranska agenter som utger sig för att vara vanliga studenter.

Säkerhetspolisen, Säpo, har tidigare rapporterat om att iranska underrättelsetjänstens försök att spionera på iranska studenter i Sverige.   

Regimen har stenhårt koll på utbytesprogrammen, vilka som söker dessa platser och vilka som tillåts resa utomlands för att studera.

Regimens förtryck i landets universitet och förföljelse av studenter är välkänt, väldokumenterat och pågått sedan 1979 års revolution. Medlemmar ur regimens bassij-milis, som tillhör revolutionsgardet, är alltid närvarande i alla Irans lärosäten. De är där för att implementera regimens repressiva åtgärder, säkerställa prästerskapets kontroll över lärosäten och tysta kritiska studenter.

Samtidigt ser många vanliga iranska studenter chansen att studera utomlands som enda möjlighet till ett bättre liv utanför Iran. En stor majoritet av de unga i Iran letar efter en utväg för att undkomma det helvete som regimen skapat i Iran.

Många studenter har genom åren blivit arresterade för sina fredliga aktiviteter och för att ha deltagit i protester. Tidigare i år arresterade regimen två prisbelönade studenter för kopplingar till oppositionen.

Regimens rättsväsende identifierade de frihetsberövade studenterna som den 20-årige prisbelönta datavetenskapsstudenten vid Teherans Sharif tekniska högskola, Ali Younesi, och en annan prisbelönad fysikstudent, Amir-Hossein Morad.

SVT:s kartläggning om samarbete med Iran

Den åttonde april 2018 hade KI-forskaren Ahmadreza Djalali suttit fängslad i Iran i närmare två år. Samma dag reser en delegation från Sverige till Teheran för att träffa myndighetsföreträdare och representanter för ett antal universitet i Iran”, avslöjar SVT och rapporterar.

De svenska lärosätena beskriver besöket som en rekryteringsresa för att locka studenter från Iran till Sverige. Resan innehåller flera evenemang i dåvarande ambassadör Helena Sångelands residens och en turné till olika universitet samt till Irans departement för högre utbildning, MSRT.”

Besöket arrangeras av bland annat Lunds universitet som bjuder med personer från Högskolan i Borås, Chalmers, Linnéuniversitet, Malmös universitet, och Högskolan i Halmstad. Även Kungliga tekniska högskolan deltar i resan men skickar tidigare studenter som redan finns på plats i Iran.”