Mänskliga Rättigheter, Massaker, Nyheter

FN-experter om 1988 års massaker i Iran: Internationell utredning väntar om Iran inte agerar

En grupp MR-experter från FN kräver att Iran ställer de ansvariga för 1988 års massaker på tusentals politiska fångar i landet till svars. Annars väntar en internationell utredning, varnar experterna den iranska regimens regering.

Om Iran ”fortsätter att vägra att upprätthålla sina skyldigheter under internationell rätt om mänskliga rättigheter” kommer vi att uppmana till en internationell utredning.

Kraven framförs i ett gemensamt brev som gruppen skickade till iranska regimens regering den tredje september. FN:s särskilde rapportör för Iran, Javaid Rehman, är en av undertecknarna.

FN:s MR-experter skriver i sitt brev att de är djupt oroade över regimens fortsatta vägran att informera offrens familjer om vad som har hänt deras när och kära och var de befinner sig. Brevet kritiserar och beklagar dessutom regimens vägran att utfärda korrekta och fullständiga dödscertifikat till offrens familjer.

De uttrycker dessutom oro över att regimens myndigheter fortsätter att förstöra massgravar, hota och trakassera familjerna. De tillägger, vi är djupt bekymrade över uttalanden från regimen och dess ledare som förnekar eller bagatelliserar massakern.

Andra områden som tas upp i brevet är bristen på utredning och åtal med avseende på dessa massavrättningar. Experterna beklagar även regimens försök att anklaga de som kritiserar massakern för att stödja terrorism.

FN:s MR-experter varnar iranska regeringen att dessa kränkningar kan vara brott mot mänskligheten och att en internationell utredning kan bli aktuellt om de fortsätter.

Vändpunkt för anhörigas kamp för rättvisa

FN:s experternas brev är det första i sitt slag. Det är en framgång för kampen för rättvisa och ansvarsutkrävande som pågått i över 30 år.

”FN-experternas brev är ett betydande genombrott. Det markerar en vändpunkt i den långa kamp som offrens familjer och överlevare har fört med stöd från iranska mänskliga MR-organisationer och Amnesty International för att stoppa dessa brott, få fram sanning och säkra rättvisa och reparation”. Det säger Diana Eltahawy, Amnesty Internationals biträdande direktör för regionerna Mellanöstern och Nordafrika i ett uttalande från MR-organisationen på onsdagen.

”FN:s experternas krav är ett ultimatum till regimen. Vi är nu ett steg närmare att ställa de ansvariga inför rätta”, säger Massud Kiani, FFFI:s EU-representant och tillägger.

”Vi kommer varken glömma eller förlåta, vilket offrens anhöriga och iranska folket har framhållit i över 30 år. FFFI och många svensk-iranier har varit aktivt i den globala kampanjen för att säkra rättvisa.”

Massud tillägger, ”Regeringen och UD bör nu ställa sig bakom kravet på en internationell utredning och att de ansvariga åtalas. Särskilt eftersom en iransk medborgare är häktad i Stockholm sedan förra året i väntan på åtal misstänkt för delaktighet i denna massaker och folkrättsbrott.”

Nästa steg är internationell utredning

Sommaren 1988 avrättade regimen närmare 30.000 politiska fångar i fängelser över hela landet.

Massavrättningarna började efter ett religiöst dekret från prästerskapets grundare och första högsta andlige ledare, Khomeini, om att förgöra ”guds fiender”. Offren begravdes sedan i hemliga massgravar.

Människorättsadvokater och organisationer har beskrivit massakern som ett pågående brott mot mänskligheten och det värsta brottet i Irans modern tid. Det eftersom regimen vägrar ge offrens familjer något besked eller informera de om var deras anhöriga och barn är begravda.

Historien visar att regimen struntar i internationell kritik av systematiska MR-brott i Iran. Den har också ignorerat alla internationella krav på att utreda tidigare och pågående MR-brott eller åtala de ansvariga. En anledning är att regimen håller sig kvar vid makten genom inhemsk repression. Därmed är regimens högsta ledare delaktiga i de grymheter som regimens säkerhetsorgan och rättsväsende begår i landet.

Detta gäller inte minst 1988 års massaker på tusentals politiska fångar. Regimens högste ledare, ministrar i den nuvarande regeringen och högt uppsatta tjänstemän inom det så kallade rättsväsendet är några av de som varit delaktiga i denna massaker.

Några av de identifierade förövarna är chefen för regimens så kallade rättsväsende, Ebrahim Raisi, regimens justitieminister Alireza Avaei, hans föregångare och nuvarande rådgivare till Raisi, Mostafa Pour Mohammadi samt ordförande i högsta disciplinära domstolen för domare, Hossein Ali Nayyeri.

Så sent som förra året avfärdade Raisi kritiken mot systematiska människorättskränkningar i Iran och istället attackerade FN:s särskilde Iranrapportör.

Raisis attack kom under ett tal till regimens Högsta råd för mänskliga rättigheter den fjärde november 2019. Han betonade då i sitt tal att prästerskapets styre är baserat på sharialagar i Iran och att regimen kommer aldrig överge sina ”religiösa principer”.