Engagemang, Nyheter

Tusentals iranier marscherar för ett fritt Iran i Berlin

Tusentals iranier och sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) samlades på lördagen på Brandenburg Gate i Berlin till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran och regimskifte genom det iranska folket och deras motståndsrörelse.

Tusentals iranier och sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) samlades på Brandenburg Gate i Berlin till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran, lördagen den sjätte juli

Deltagarna uppmärksammade och visade sitt stöd för de folkliga protester som pågår runtom i Iran sedan början av 2018.

Representanter från iranska samfund i Tyskland samt flera framstående tyska, europeiska och internationella politiker och parlamentsledamöter däribland Patrick Kennedy och Ingrid Betancourt var bland talarna.

Solidaritetsmarschen i Berlin var en av flera solidaritetsmarscher till stöd för ett fritt Iran under junimånad bland annat i Washington DC och Bryssel. Svensk- och exiliranier kommer att delta i en liknande solidaritetsmarsch organiserade av FFFI i Stockholm, den 20 juli.

Talarna visade sitt stöd för ett fritt Iran och ställde sig bakom iranierns uppmaning till EU att anta en mer beslutsam politik gentemot prästerskapet i Iran och erkänna iranska folkets rätt att avsätta prästerskapets envälde.

NCRI:s valda president, Maryam Rajavi tackade deltagarna och talarna för deras stöd.

“Vi har uppmanat västerländska regeringar att inte hjälpa prästerskapet hålla sig kvar vid makten. Den religiösa diktaturen i Iran är idag det största hotet mot fred världen”, sade hon via videolänk till solidaritetsmarschen i Berlin.

“Jag upprepar på uppdrag av iranska folkets motståndsrörelse att internationella samfundet, och särskilt EU, måste erkänna iranska folkets rätt att avsätta prästerskapets envälde och etablera en demokratisk regering baserad på iranska folkets suveränitet. Iranska regimens människorättskränkningar och massaker på politiska fångar måste hänskjutas till FN:s säkerhetsråd”, tillade Maryam Rajavi i sitt tal.

Patrick Kennedy, tidigare demokratisk kongressledamot, sade, “Jag stöder iranska oppositionsgruppen Folkets mojahdein (PMOI) och Maryam Rajavis tiopunktsplan för framtida Iran.”

“Jag är för de starkaste möjliga sanktionerna mot regimen i Teheran och deras terrorism. Detta kommer att påskynda den dag då iranier kommer att störta denna fascistiska regim”, tillade Kennedy.

Tyska människorättsaktivisten, Christian Zimmermann, sade “Prästerskapet har hållit sig kvar vid makten genom förtryck och genom att sträva efter kärnvapen. Vi stöder ett demokratiskt Iran.”