Pressmeddelande

FFFI:s solidaritetsmarsch med iranska folket för ett regimskifte i Iran

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kallar till en stor demonstration i Stockholm, lördagen den 20 juli, i solidaritet med iranska folket och deras legitima motståndsrörelse (NCRI) för ett fritt och demokratiskt Iran.

Solidaritetsmarschen i Stockholm är en av flera liknande solidaritetsmarscher organiserade av iranska samfund i USA och EU bland annat i Washington DC, Bryssel och Berlin.

Deltagarna kommer att uppmärksamma och uttrycka sitt stöd för iranska folkets regimkritiska protester och strejker som pågår runtom i landet sedan början av 2018.

Spänningarna mellan internationella samfundet med USA i spetsen och iranska regimen har ökat rejält under de senaste månaderna.

Men rapporteringen i svenska och internationella medier bortser från växande protester och strejker i Iran med slagord som “ned med diktatorn” och “vår fiende är här [i Iran], de [regimens ledare] ljuger och säger att det är USA”.

Många experter och medier tolkar istället regimens aggressioner i regionen och hotet om att lämna kärnteknikavtalet som ett styrkebesked för Teherans försök att bemöta internationella påtryckningar och USA:s sanktioner. Men dessa syftar i själva verket till att gjuta mod i regimens desillusionerade “säkerhetsorgan” för att de ska fortsätta krossa folkets regimkritiska protester.

Regimens hot och aggressioner följer de repressiva säkerhetsstyrkornas misslyckande att kuva de folkliga protesterna och bemöta det ökade stödet för iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin (PMOI/MEK) och den bredare koalitionen, NCRI, i Iran. Detta trots ett brutalt nedslag mot demonstranter, tusentals godtyckliga arresteringar samt flera stoppade terrorattentat och spionage mot dissidenter i Europa, särskilt riktade mot Folkets mojahedin (PMOI/MEK) under 2018.

Verkligheten i Iran är den att Teheranregimen står inför flera interna kriser och internationell isolering. Prästerskapets envälde saknar legitimitet och har aldrig varit så svag som det är idag efter ett år av ständiga folkliga protester. Dess ledare har varken viljan eller förmågan att besvara iranska folkets legitima krav på ökade fri- och rättigheter samt en bättre framtid.

En demokratisk förändring genom iranska folket är idag den långsiktigt hållbara lösningen för att leda utvecklingen i Iran på rätt spår. Ett Iran utan prästerskapets styre är den enda garanten för fred och stabilitet i Mellanöstern.

Iranska folket har kapacitet att uppnå detta mål tillsammans med den ledande oppositionen. Det har de bevisat under de senaste 40 åren genom sin frihetskamp mot den religiösa fascistiska regimen samt genom sina uppoffringar för fri- och rättigheter.

EU:s och Sveriges misslyckade eftergiftspolitik rubbar idag maktbalansen till prästerskapets fördel. Detta måste ändras eftersom iranska folkets strävan och internationella samfundets intressen konvergerar.