Nyheter, Opinion

Debattartikel på GP: Sverige måste sluta stötta Irans brutala regim

Samtidigt som inhemska folkliga protester fortsätter att underminera prästerskapets diktatoriska styre i Iran agerar den svenska regeringen som en stöttepelare för denna hårdföra, medeltida diktatur, skriver FFFI:s ordförande, Mojtaba Ghotbi, i en debattartikel på Göteborgsposten (GP).

Nedan följer ett utdrag från debattartikeln som kan läsas i sin helhet på GP:s hemsida:

Under det iranska prästerskapets styre har landet blivit världens främsta finansiär av terrorism och det land som avrättar flest människor i världen per capita.

Goda kontakter med en brutal religiös diktatur är knappast en tillgång för Sverige som regeringen vill hävda utan riskerar att utsätta vårt öppna samhälle för ökad religiös extremism. Detta framgår särskilt av den senaste tidens debatt om förekomsten av islamistisk fundamentalism i det svenska samhället och bekräftas även specifikt av forskaren från Karolinska Institutet (KI) Ahmadreza Djalalis tragiska fall som vid resa i sitt tidigare hemland Iran fängslades och dömdes till döden.

Den svenska regeringen beviljade Djalali svenskt medborgarskap i hopp om att få konsulärt tillträde till honom i fängelset, dock utan framgång.

Kan UD peka på en enda hållbar framgång genom sin dialog med den iranska regimens företrädare när det gäller främjande av de mänskliga rättigheterna eller demokrati för Iran? Efter år av dialog med iranska regimen från såväl den nuvarande svenska regeringen och tidigare regeringar har enbart stärkt den islamistiska fundamentalismen, i Sverige och utomlands.

Tyvärr är den svenska regeringen fast besluten om att fortsätta på samma bana. I förra veckan undertecknades nämligen ett avtal om akademiskt och industriellt samarbete mellan iranska universitet och den Svenska Akademin under ett möte i Teheran. Samtidigt som andra länder däribland Holland skärper kontrollen och övervakningen av iranska studenter för att förhindra att nederländska kunskaper används för att bygga det iranska missilprogrammet.

Därmed visar den svenska regeringen en tydlig intention att skicka fler svenska forskare till Iran, trots att en svensk forskare redan sitter fängslad för att avrättas i landet på falska grunder. Regeringens naiva attityd gentemot prästerskapets envälde i Iran utgör därmed en allvarlig fara för hela vårt svenska samhälle.

Hotet från Iran bekräftas av Säpos rapport som kom i juni förra året och som avslöjar att den iranska regimen dagligen utsätter Sverige för omfattande spionage och påverkansoperationer. Den svenska regeringen svarar nu med att bjuda den iranska regimen på ännu mer svensk, akademisk kunskap än de själva spionerar sig till.

Det är en mycket oroväckande utveckling vi ser, även med hänsyn till hotbilden från Irans regim mot svensk- och exiliranier som växer starkt både i Sverige och i Europa.