Iranier i Sverige, Nyheter

Säpo: Iran spionerar på Sverige

Iranska regimen fortsätter att utsätta Sverige för spionage dagligen och påverkansoperationer enligt Säkerhetspolisen. 

-En av de stora aktörerna är Iran som bedriver underrättelseverksamhet riktat mot människor med persisk bakgrund.

Kina och Ryssland också pekas ut som bedriver spionageverksamhet i Sverige.

Säpo menar på att utländska aktörer agerar både brett och djupt för att påverka det politiska läget i Sverige samt för att kunna bedriva flykting- och industrispionage.

läs mer …

Iran toppar spionageverksamhet i Sverige 

Säpo:s tillförordnade chef Klas Friberg slår fast att Sverige har varit naivt. Vi har varit oförberedda på den ökning av underrättelseverksamhet riktade mot landet som man har kunnat se de senaste åren. Skillnaden mot tidigare är att det idag är ett större fokus på operationer över internet istället för traditionellt spionage.

– Användningen av digitala instrument har ökat kraftigt men säkerheten som vi har kring detta har inte ökat på samma sätt, säger Klas Friberg, som uppmanar alla myndigheter och företag som hanterar känsliga uppgifter att höja sin säkerhetsnivå säger Klas Friberg.

Läs mer om
Irans spionageverksamhet i Sverige
Säpo misstänker Irans spionage mot student i Sverige