Engagemang

Svensk- och exiliranier uppmärksammar 1988 års massaker i Iran

Svensk- och exiliranier samt sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) i Sverige fortsätter manifestera till stöd för iranska folkets protester mot prästerskapets styre i Iran.

Dussintals samlades på Mynttorget i Stockholm, lördagen, den 11 augusti, för veckans manifestation och visade sitt stöd för de regimkritiska protester som pågick i flera iranska städer tidigare i veckan. En liknande stödmanifestation hölls även på Kungsportsplatsen i Göteborg.

Deltagarna i Stockholm och Göteborg hedrade även den 30:e årsdagen av 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar i Iran.

De uppmanade regeringen och UD att stödja iranska folkets kamp för frihet och demokrat samt bryta tystnaden kring 1988 års massaker som är ett av de värsta människorättsbrotten i Irans moderna historia.

Svensk- och exiliranier uppmanade samtliga riksdagspartier att erkänna denna massaker eftersom det finns tillräckligt med bevis som visar att högt uppsatta regimtjänstemän och ministrar i Rouhanis kabinett var direkt inblandade i dessa massavrättningar.

De krävde att regeringen använder Sveriges röst i säkerhetsrådet och samarbetar med allierade i FN för att säkra en oberoende internationell utredning med mål att ställa de ansvariga inför rätta.

Amnesty varnade nyligen att iranska regimens myndigheter fortsätter vidta åtgärder för att förstöra massgravar där offer från 1988 års massaker är begravda i hemlighet.