Opinion

Sammankomst i Paris för ett demokratiskt Iran

I slutet av juni varje år, sedan 2003, samlas tiotusentals exiliranier i en internationell sammankomst i Paris, för att visa sitt stöd för det iranska folkets kamp.

Årets sammankomst är den 30 juni, i en avgörande tid för Iran sedan de regimkritiska protesterna startade i början av året och som fortsatt med pågående demonstrationer i olika städer i Iran, skriver Morteza Sadeghi, människoaktivist i en debattartikel för Göteborgs-Posten på torsdagen.

Folkets slagord under de pågående protesterna visar att de fått nog av prästerskapets religiösa envälde och kräver förändring, skriver han med hänvisning till senaste dagens protester.

Den iranska nationella motståndsrörelsens (NCRI) tiopunktsplan förespråkar: ett fritt, sekulärt och demokratiskt Iran som är fritt från kärnvapen och andra massförstörelsevapen och som respekterar alla sina medborgares fri- och rättigheter utifrån FN-stadgan och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Under 30-årsdagen av dessa massakrer bör länder som försvarar mänskliga rättigheter, däribland Sverige, försöka arbeta för att ställa de ansvariga inför en internationell domstol för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Läs hela debattartikel på Göteborgs-Postens hemsida, här …

Morteza Sadeghi
Människorättsaktivist
FFFI