Mänskliga Rättigheter

Iranier protesterar mot Rouhanis närvaro i FN

Exiliranier och amerikansk-iranier protesterade på onsdagen mot prästerskapets president Hassan Rouhanis närvaro i FN.

Onsdagens stora demonstration ägde rum framför FN:s högkvarter i New York och sammanföll med Rouhanis tal inför generalförsamlingen.

Deltagarna protesterade mot Rouhanis närvaro i FN och framförde iranska folkets krav på ökad demokrati och frihet.

De betonade i sina slagord att Rouhani inte representerar iranska folket utan en mördarregim som håller sig kvar vid makten genom repression, avrättningar och förföljelse av oppositionella samt export av terrorism och fundamentalism.

De framhöll att iranska folket vill ha en förändring, vilket president Trump lyfte fram i sitt tal inför FN:s generalförsamling igår.

De påpekade att iranska folket, oppositionella och aktivister har genom åren gjort stora uppoffringar och betalat det högsta priset för att förverkliga drömmen om ett fritt och demokratiskt Iran.

Deltagarna uppmanade internationella samfundet att bryta sin tystnad kring Teheranregimens systematiska människorättskränkningar och agera för att motverka den straffrihet som regimens tjänstemän åtnjutit i över tre decennier.

Deltagarna uppmärksammade även de tusentals regimkritiska protester som ägde rum i Iran sedan förra året och hedrade minnet av de 30.000 politiska fångar som avrättades av prästerskapet under sommaren 1988 efter en fatwa från den högsta andlige ledaren vid tiden.

De uppmanade FN och världsledarna i New York att vidta omedelbara åtgärder för att säkra en oberoende utredning av denna massaker med krav på att de ansvariga ska ställas inför rätta för detta tydliga brott mot mänskligheten.

Framstående amerikanska politiker som tidigare demokratiska senatorn, Joe Lieberman, Iranexperten John Bolton och den demokratiska kongressledamoten Eliot Engel talade under demonstrationen.

Talarna, som också inkluderade representanter från olika amerikansk-iranska samfund, Syriens demokratiska opposition, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och kristna grupper, ställde sig bakom deltagarnas krav på internationella åtgärder för att stoppa iranska regimens systematiska människorättskränkningar, destabiliserande aktiviteter i regionen, stöd för terrorism samt ballistiska robotprogram.

Flera talare påpekade att det är dags för den amerikanska regeringen att stödja en demokratisk förändring i Iran genom det iranska folket och erkänna deras legitima motståndsrörelse, NCRI.

De uppmanade Trump-administrationen att stödja den demokratiska tiopunktsplan som presenterats av NCRI:s valda president, Maryam Rajavi, för framtida Iran som ett hållbart alternativ till prästerskapets religiösa envälde.