Nyheter

FN:s högkommissarie i stark kritik mot Teherans MR-kränkningar

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, kritiserade iranska regimen för systematiska människorättskränkningar när han öppnade MR-rådets 36:e session i Genève på måndagen.

”Iran fortsätter att allvarligt begränsa åsikts- och yttrandefrihet”, sade han i sitt öppningstal inför FN:s MR-råd.

”Mitt kontor har mottagit flera rapporter om att människorättsförsvarare, journalister och sociala medieaktivister har gripits och fängslats. Fångar behandlas illa i de flesta fall och rättsväsendet fortsätter dessutom döma individer till grymma, omänskliga och förnedrande behandling däribland amputationer och berövande av synen”, tillade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i en direkt kritik mot iranska regimens medeltida straff.

Han framhöll i sitt tal att Iran fortsätter vara det land som avrättar flest individer per capita, ett tecken på de senaste årens alarmerande ökning som nått rekordnivåer sedan Rouhani tog över som president i 2013.

”Minst fyra barn har avrättats sedan början av året och minst 89 andra barn sitter fortfarande i dödsceller”, sade Zeid i vad som flera människorättsorganisationer beskrivit som ett tydligt brott mot internationell rätt och barnkonventionen.

”Många av de avrättade är dömda för narkotikabrott och har inte gjort sig skyldiga till de mest allvarliga brott i enlighet med internationell rätt”, sade han

”Individer som döms för narkotikabrott riskerar fortfarande dödsstraff”, tillade han trots att ”Irans parlament antog en ny lag som höjer gränsen för dödsstraff vid knarkrelaterade brott, vilken nu väntar på ett godkännande från väktarrådet”.

Årets rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, som sammanställts av FN:s särskilde rapportör för Iran, Asma Jahangir, i enlighet med hennes mandat från MR-rådet, bekräftar de många kränkningar som FN:s högkommissarie hänvisar till i sitt öppningstal.

Rapporten tar upp iranska regimens brott mot mänskliga rättigheter, särskilt 1988 års massaker på politiska fångar i landet. En majoritet av de 30.000 offren som avrättades i landets fängelser var medlemmar och sympatisörer av iranska oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI).