Nukleärt

Iran bestrider krav på att skeppa ut tungt vatten

Iranska regimen bestrider kravet att den inte får behålla sitt överskott av tungt vatten i landet och tvingas skeppa ut det, enligt flera rapporter i internationella medier.

Kärnteknikavtalet mellan Teheran och världens sex stormakter från förra året stipulerar att regimens lager av tungt vatten inte får överskrida 130 metriska ton.

Men iranska regimen hävdar i ett brev till FN:s kärntekniska övervakningsorgan, Internationella atomenergiorganet (IAEA), i förra veckan att det inte finns något krav i avtalet som tvingar den till att skeppa ut sitt överskott av tungt vatten.

”Ingenting (i avtalet) kräver att Iran skeppar ut överskottet av tungt vatten som gjorts tillgänglig på den internationella marknaden men som ännu inte har hittat en verklig köpare för leverans”, skriver iranska regimen i sitt brev som publicerats på IAEA:s hemsida och skickats till organets samtliga medlemsstater, enligt rapporter.

Kärnteknikavtalet stipulerar att tungt vatten över gränsen ”kommer att göras tillgängliga för export till den internationella marknaden baserade på internationella priser och levereras till den internationella köparen”, tillägger iranska regimen i sitt protestbrev till IAEA.

Västvärlden är oroad över att Teheran medvetet producerar för mycket tungt vatten alltså snabbare än den mängd den kan använda eller sälja. Iranska regimen hade 124,2 metriska ton tungt vatten i sitt lager i förra månaden.

Vid ett möte med IAEA i förra veckan, upprepade USA kravet att överskott av tungt vatten, det vill säga allt som överskrider gränsen på 130 metriska ton, ”inte får vara kvar i Iran”.

Iranska regimen har överskridit gränsen för tungt vatten vid två tillfällen sedan kärnteknikavtalet trädde i kraft förra året. Obama-administrationen köpte överskottet vid det första tillfället förra året, vilket orsakade stora protester i kongressen. Senare under året antog kongressen ett nytt lagförslag som förbjuder framtida administrationer i USA att köpa iranskt tungt vatten med skattepengar.

Vid det andra tillfället skeppade iranska regimen ut sitt överskott till Oman i väntan på en köpare. Iranska regimen tvingades skeppa ut överskottet efter att det uppmärksammades av IAEA som varnade landet för att bryta mot kärnteknikavtalet.

IAEA övervakar Iran som en del av förra årets avtal för att försäkra omvärlden om att Teheranregimen följer sin del av överenskommelsen.

IAEA påpekade under ett möte med medlemsstaterna i februari i år att Iran kommer att nå gränsen under de närmaste två månaderna om det fortsätter att producera tungt vatten i nuvarande takt.