Mänskliga Rättigheter, Massaker, Nyheter

Rohanis justitieminister till attack mot FN:s MR-rapportör för Iran

Iranska regimens justitieminister Mostafa Pour-Mohammadi gick på fredagen till hård verbal attack mot FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran och beskrev mänskliga rättigheter som det viktigaste problemet mellan prästerskapet och västvärlden. Mostafa Pourmohammadi anklagade FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, för att vara ”korrupt” och ”ett politiskt verktyg”.

Iranska regimens president Hassan Rohani nominerade Mostafa Pour-Mohammadi till justitieministerposten trots att han var högst delaktigt i massakern på 30 000 politiska fångar i iranska regimens fängelser under sommaren 1988. Flera internationella människorättsorganisationer kritiserade Rohanis nominering och uppmanade honom att dra tillbaka den eftersom Mostafa Pour-Mohammadi vara delaktigt i människorättskränkningar som utgjorde brott mot mänskligheten däribland avrättningar av tusentals politiska opponenter i 1988 och mord på flera framstående oliktänkande intellektuella i 1998.

FN:s råd för mänskliga rättigheter utnämnde en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Iran i 2011. Sedan dess har iranska regimen uttryckte sin ilska genom att inte erkänna utnämningen av rapportören och vägra släppa in Dr Ahmed Shaheed in i landet. Prästerskapet har också försökt underminera hans arbete genom att iscensätta personangrepp mot Dr Ahmed Shaheed och utmåla honom som västvärldens politiska verktyg.

De iranska ledarna avfärdar Shaheeds tidigare rapporter som politiskt motiverade och grundlösa eftersom Iran är ”ett av världens mest demokratiska länder” och att det inte finns några ”politiska fångar”i landet.

Marzieh Afkham, taleskvinna för iranska regimens utrikesdepartement sade nyligen att ”utnämningen av en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Iran är en förolämpning” av prästerskapets regim.

Ahmed Shaheeds rapport från mars 2013 sade att iranska regimen har ökat antalet avrättningar av fångar i Iran inklusive offentliga avrättningar och avrättningar av ungdomar. Rapporten uttryckte även oro för att regimen också har intensifierat arresteringar av oliktänkande som ofta torteras och misshandlas i fängelser, ibland till döds, i avsikt att tvinga fram erkännande som sedan används som bevis mot dem under deras rättegång.

En senare rapport från Dr Ahmed Shaheed i oktober 2013 upprepade samma farhågor och sade att  ”situationen för mänskliga rättigheter i den Islamiska republiken Iran fortsätter att rättfärdiga en allvarlig oro och visar inga tecken på förbättringar”.

Den rapporten tillade att ”särskilt alarmerande är rapporterna om att uppemot 724 avrättningar har verkställts under perioden januari 2012 och juni 2013 [i Iran]. 202 av dem verkställdes enligt uppgifter under den första halvan av 2013 varav 135 avrättningar tillkännagavs officiellt av regeringen”.

Uppgifter från Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och människorättsorganisationer visar att iranska regimen använder avrättningar i allt större utsträckning sedan Hassan Rohani tog över posten som prästerskapets nya president. Efter Rohanis tillträdde har iranska regimens utrikesdepartement avslagit en ny begäran från FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Ahmed Shaheed, om att få besöka Iran med motiveringen att Iran ”inte anser Ahmed Shaheed vara en opartisk rapportör”.

Mohammad Javad Larijani, chef för iranska regimens högsta råd för ”mänskliga rättigheter” och rådgivare till högsta andlige ledaren, Ali Khamenei, sade att prästerskapets regim förkastar normer och standarder för mänskliga rättigheter accepterade av västerländska stater, rapporterade en av regimens nyhetsbyråer Fars den 13 januari i år.

Prästerskapets ”affinitet för de mänskliga rättigheterna är rotad i dess … kulturella principer … vi accepterar inte mänskliga rättighetsprinciper påtvingade av västvärlden som syftar till att förändra vårt sätt att leva (livsstil)”, sade Larijani nyligen till en delegation från Irland på besök i Teheran.