Motståndsrörelsen, Nyheter

Iraniernas sammankomst i Berlin för en demokratisk republik

Tusentals iranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), deltog i en stor demonstration och marsch i Berlin på lördagen till stöd för den folkliga kampen för ett fritt och demokratiskt Iran. Deltagarna påpekade att en överväldigande majoritet av den iranska befolkningen bojkottade regimens presidentval som ägde rum en dag tidigare.

88 % av de röstberättigade stannade hemma trots att regimen förlängde tidsfristen två gånger. Det rapporterade FFFI i fredags med hänvisning till uppgifter från den demokratiska oppositionen, Folkets Mojahedins sociala nätverk i Iran, som övervakade närmare 14 000 vallokaler i landets samtliga 31 provinser.

Sammankomsten i Berlin återspeglade den iranska folkets sanna röst

Den omfattande bojkotten demonstrerar tydligt att det iranska folket förkastar regimen i sin helhet. Folket i Iran eftersträvar att avsätta prästerskapet för en sekulär och demokratisk republik, betonade iranierna i Berlin, som hade kommit från hela Europa.

De framhöll att folket kommer att uppnå detta mål genom organiserat motstånd och fortsatt uppror, lett av motståndsenheter i Iran, anslutna till Folkets Mojahedin. Därför är den högste ledaren Khamenei och hans regim panikslagna och kommer att svara med ökad repression.

NCRI som ett demokratiskt alternativ till regimen

Deltagarna visade stöd för de aktiva motståndsenheterna och NCRI:s valda president, Maryam Rajavis tiopunktsplan för Irans framtid. De betonade att NCRI med sin plattform erbjuder ett hållbart demokratiskt alternativ till den nuvarande regimen. De uppmanade det internationella samfundet och EU att erkänna detta alternativ och iranska folkets rätt att gör motstånd och försvara sig själva mot regimen.

Deltagarna uppmanade dessutom EU att sätta revolutionsgardet på sin terrorlista, införa hårdare straffåtgärder mot regimen och erkänna det iranska folkets rätt att göra motstånd mot regimen och revolutionsgardet.

160 ledamöter från Bundestag och 350 ledamöter från Tysklands delstatsparlament stödde ett Iranupprop där de ställde sig bakom deltagarnas krav. Uppropet tillkännagavs under demonstrationen.

Samtidigt höll NCRI sitt årliga världsmöte till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran i Paris. Oppositionsledaren Maryam Rajavi och flera dignitärer samt parlaments- och kongressledamöter från Europa, USA och resten av världen deltog och talade vid världsmötet.

Utdrag för oppositionsledaren Maryam Rajavis tal

Maryam Rajavis tal vid mötet sändes direkt under demonstrationen i Berlin. Den iranska oppositionsledaren sade.

”Skenval är resultatet av regimens dödläge och stora misslyckanden. Folket i Iran har upprepade gånger och tydligt förklarat: ’Vår röst är att avsätta regimen. Folkomröstningar är meningslösa under denna regimen. Det är dags för revolution!’. Den dag då Ebrahim Raisi, ansvarig för massakern 1988, dog, återspeglade folkets glädjeyttring det iranska samhällets sanna röst.”

”Iranska motståndsrörelsen är redo att vända det mörkaste bladet i Irans historia. Denna organiserade rörelse har hållit fast vid sina principer och bevisat sin kompetens i kampen mot två diktaturer för ett fritt Iran.”

”Under Khameneis envälde har begrepp som republik och president omvandlats till en monumental vilseledning. När alla beslut är underkastade en enda medeltida prästman, hur kan man då tala om en republik eller presidentval?”

”Prästerskapets envälde är idag omringat av det iranska samhället. Ändå utgår västländernas politik ständigt från eftergifter. Denna politik stärker och uppmuntrar regimens terrorism, gisslanpolitik, avrättningar och förtryck. Ett exempel är det misslyckade försöket att mörda Dr. Alejo Vidal-Quadras. Därför måste vi stoppa denna politik.”

”Grunden i vår kamp kan sammanfattas i tre principer. Förlita oss på folket i vår strategi. Tydligt ta avstånd från både Shahens och den högste ledarens diktatur. Nationell solidaritet för att avsätta prästerskapets envälde och etablera en demokratisk republik.

”Regimens smärta härrör från vår förklaring: ’Nej till slöjtvång, nej till obligatorisk religion och nej till tyranni’. Vi fortsätter säga att kvinnor är den drivande kraften för förändring, ’Kvinna, Motstånd, Frihet’.”

”Konflikten mellan de som bär och inte bär slöja är en konstruktion skapad av prästerskapet. Kvinnorna i Iran har sagt sitt: ’Med eller utan slöja, framåt mot revolution’.”

Väst måste erkänna iranska folkets frihetskamp

Även parlamentsledamöter och politiska dignitärer från Tyskland, andra europeiska länder och USA deltog och talade vid sammankomsten i Berlin.

En av dem var Europaparlamentets tidigare vice ordförande, Dr. Alejo Vidal-Quadras, som nyligen överlevde ett terrorattentat utanför sitt hem. Han misstänker att Teheranregimen låg bakom attentatet mot honom.

Dr. Vidal-Quadras är en vän till det iranska folket och den demokratiska oppositionskoalitionen, NCRI. Den iranska regimen betraktar honom som sin främsta fiende. Han var en av de första europeiska politikerna som regimen satte upp på sin sanktionslista.

Dr. Vidal-Quadras kritiserade västerländska regeringars eftergiftspolitik gentemot Teheranregimen. Det går inte att rättfärdiga denna politik efter den omfattande bojkotten av regimens skenval igår, betonade han i sitt tal. Han upprepade deltagarnas krav på att västvärlden måste överge denna skamliga politik och sluta blidka regimen.

Peter Altmaier, tidigare tysk minister, talar vid iraniernas stora sammankomst i Berlin till stöd för den folkliga kampen för ett fritt och demokratiskt Iran, den 29 juni.
En annan av talarna var Peter Altmaier, tidigare tysk minister.

Peter Altmaier hyllade deltagarna som hjältar för deras engagemang för frihet i Iran och sade.

”I gårdagens val bevittnade vi det sämsta valdeltagandet i regimens historia. Regimen har inget annat val än att fortsätta avrätta Irans befolkning. Men för varje avrättning reser sig en ung iranier för att kämpa för frihet.”

”Regimen i Iran hotar hela regionen med sin inblandning i kriget i Ukraina. Under de kommande veckorna och månaderna står vi inför viktiga uppgifter. Politikerna måste finna styrka att stödja oppositionen som kämpar för frihet i Iran.”

”Rajavis tiopunktsplan är ett dokument för rättsstat, frihet och demokrati. Sprid detta budskap. Folket i Iran strävar efter frihet och en bättre framtid. Vi måste förstå att situationen i landet inte enbart är oppositionens ansvar utan kräver omvärldens uppmärksamhet.”

Andra talare i Berlin var representanter från olika iranska samfund, bland dem idrottare, kvinnorättsaktivister och sympatisörer till Folkets Mojahedin. Representanter från Irans olika folkgrupper, inklusive kurder och baluchier, deltog också och talade.