Motståndsrörelsen, Nyheter

Dag 1 av världsmötet för ett Fritt Iran 2024: Vägen mot en demokratisk republik

Iranska nationella motståndsrådets (NCRI) höll sitt årliga världsmöte till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran. NCRI:s valda president, Maryam Rajavi, var mötets huvudtalare. Flera dignitärer samt parlaments- och kongressledamöter från Europa, USA och resten av världen deltog och talade också vid mötet.

Några av talarna var Mike Pence, USA:s tidigare vicepresident; Guy Verhofstadt, tidigare belgisk premiärminister och Europaparlamentariker; Stephen Harper, tidigare kanadensisk premiärminister; Mike Pompeo, USA:s tidigare utrikesminister; Michèle Alliot-Marie, tidigare fransk utrikes-, försvars- och inrikesminister; Amerikanska senatorerna Jeanne Shaheen (D-NH) och Thom Tillis (R-NC); David Jones, tidigare brittisk minister och ledamot i brittiska underhuset.

4000 parlamentariker: stöd iranska folkets frihetskamp

Ett nytt initiativ för att stödja det iranska folkets frihetskamp och främja demokrati i Iran tillkännagavs under ett världsmöte. Mer än 4000 parlamentariker från 50 länder och 84 parlament världen över, däribland majoritetsstöd från 34 parlament, stödde det nya initiativet. Initiativet betonar att det iranska folkets framgång med att etablera en demokratisk republik kommer att säkra fred och säkerhet i världen.

De över 4000 parlamentarikerna uppmanar därför det internationella samfundet att anta en beslutsam politik gentemot Teheranregimen samt stödja motståndsrörelsen och friheten i Iran enligt följande fem steg:

  • Erkänn det iranska folkets rätt att göra motstånd och försvara sig mot revolutionsgardet
  • Erkänn Irans demokratiska opposition och Maryam Rajavis tiopunktsplan
  • Vidta åtgärder för att ställa de ansvariga för massakern 1988 inför rätta för brott mot mänskligheten
  • Terrorstämpla revolutionsgardet
  • Säkerställ att iranska oppositionsmedlemmar i Ashraf 3 åtnjuter sina rättigheter.

Iranier i Berlin deltar i världsmötet

Tusentals iranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), deltog samma dag i en stor demonstration och marsch i Berlin. De hade kommit från hela Europa för att stödja den folkliga kampen för ett fritt och demokratiskt Iran och NCRI:s världsmöte. Maryam Rajavis tal sändes direkt under demonstrationen i Berlin (läs utdraget eller se talet i sin helhet här …).

Utdrag från Mike Pences tal

Mike Pence påpekade att det iranska folket vet att presidentvalet var en bluff avsedd att legitimera en försvagad och instabil regim. Han betonade också att regimen är svagare än någonsin och att Iran har ett demokratiskt alternativ i NCRI med Folkets Mojahedin i spetsen och Maryam Rajavis tiopunktsplan.

Pence tillade, ”tack vare er alla så blåser förändringens vindar i Iran starkare än någonsin tidigare.”

”Sanningen är att mullorna i Teheran fruktar NCRI mest av allt. Det är därför de ställer Maryam Rajavi och 100 andra ledare för denna rörelse inför rätta i deras frånvaro. Regimen vill skrämma den yngre generationens hjältar, några av dem som vi såg under dagens möte.”

”Dock har förföljelsen och morden på medlemmar av motståndsenheterna över hela Iran endast stärkt denna rörelse och fått den att växa. Deras beslutsamhet inspirerar den fria världen. Precis som Raisi misslyckades med att utrota Folkets Mojahedin under massakern 1988, kommer Teheran återigen att misslyckas med att besegra motståndsenheterna i Iran idag.”

”En av de största lögner som regimen sålt till omvärlden är att det inte finns något alternativ till dagens status quo. Men ni vet alla att det finns ett alternativ. Ett välorganiserat, fullt förberett, och kvalificerat alternativ med folkligt stöd kallat NCRI, vars huvudsakliga komponent är Folkets Mojahedin.”

”Jag vill att omvärlden ska förstå att Folkets Mojahedin och NCRI delar samma värderingar som västländer håller kära. Maryam Rajavis tiopunktsplan för Irans framtid garanterar politisk, social och ekonomisk jämlikhet för kvinnor.”

”Vi står med det stolta iranska folket för att det är rätt, för att regimen i Teheran hotar freden och säkerheten i världen. Ingen diktatur kan överleva för evigt. Precis som Sovjetunionen kollapsade under sina egna synder, kommer förtryckarna i Iran att dela samma öde.”

Utdrag från Mike Pompeos tal

”Jag är säker på att det iranska folket förstår, precis som vi alla i detta rum gör idag, att motståndet är viktigt.”

”Ni kan se de omfattande protesterna och bojkotten av valet i mars och sedan vad som hände de senaste dagarna. Vi vet att den förändring som krävs inte kommer för att vi önskar den. Förändring kommer från organiserat motstånd från det iranska folket. Vi vet att det kräver stora uppoffringar. Ni alla och Maryam Rajavi, ni har fått utstå mycket lidande.”

”Ni fortsätter att förföljas och åtalas, och ärligt talat gör västländerna inte tillräckligt för att stödja era ansträngningar. Men jag räknar med de modiga männen och kvinnorna.”

”Det iranska folket förtjänar att bestämma sin egen framtid. Det är aldrig för sent att ansluta sig till kampen och hjälpa det iranska folket att störta denna illegitima regim.”

”Maryam Rajavi, den tiopunktsplan ni har lagt fram är lösningen. Det är svaret. Den dagen kommer när den krossar teokratin. Den kommer att eliminera dem helt. Och de ledare som idag orsakar så mycket lidande för det iranska folket kommer att hållas ansvariga för allt de har gjort. Denna plattform är grundad på den självklara sanningen som utgör grunden för den amerikanska demokratin.”

”Vi kan se resultatet av eftergiftspolitiken. Världen är farligare. Men den goda nyheten är att alla dessa misstag går att korrigera. Vi vet vad vilken politik som krävs för att hjälpa det iranska folket och ge dem möjligheter.”

”Väst bör gör klart att de folkliga upproren och motståndsrörelsen inne i Iran har vårt fulla stöd i alla avseenden. Prästerskapet har gjort mycket skada. Men en ädel strävan kan inte förgöras. Och jag vet att ingen av er kommer att låta det hända.

Utdrag från Stephen Harpers tal

”Denna massiva bojkott är en medveten och kollektiv handling av civil olydnad. Därigenom signalerar iranierna att de förkastar regimens legitimitet och kräver ett regimskifte.”

”Regimen kan öka förtrycket men folket låter sig inte luras. De blundar inte för fasaden av val och den verklighet som regimens extremistiska och antidemokratiska ideologi skapar. Tack och lov förstår folket i Iran detta, för det är uppenbart att många i det internationella samfundet, särskilt i Väst, inte gör det.”

”Det finns bara ett effektivt sätt att hantera denna regim, och det är det som min regering gjorde. Inte genom att mildra sanktionerna utan genom att skärpa dem. Inte genom att blunda för kränkningar av mänskliga rättigheter utan genom att fördöma dem. Inte genom att försvara regimens handlingar utan genom att beteckna den som en sponsor av terrorism. Att blidka regimen är uteslutet. Istället bör Irans ambassader över hela världen stängas.”

”Västvärldens eftergiftspolitik har bara gjort regimen mer aggressiv, särskilt när det gäller dess strävan efter kärnvapenkapacitet. Så länge man följer denna strategi, kommer situationen bara att bli sämre.”

”Vi vet att alternativet är att motsätta sig regimen. Alternativet till kaos är Irans välorganiserade och demokratiska opposition. Jag har undertecknat ett öppet brev tillsammans med över 75 tidigare statschefer runt om i världen där vi lägger fram omfattande policyrekommendationer till alla regeringar i Iranfrågan. Det uppmanar dem att samarbeta med Irans organiserade motståndsrörelse.”

”Irans regering är en global cancer och det enda botemedlet är regimskifte genom det iranska folket själva i fria och öppna val. Och i dessa val kommer denna organisation, Iranska nationella motståndsrådet att vara redo att presentera ett fullt livskraftigt alternativ.”

”Det verkliga sättet att främja fred är att hjälpa den stora majoriteten av iranierna som vill ha regimskifte i Iran.”

Utdrag från Guy Verhofstadts tal

”Jag har ett tydligt budskap till EU:s nya ledning: ändra genast unionens strategi gentemot Iran och prästerskapet. EU:s Iranstrategi har varit en misslyckande under det senaste decenniet. Det har varit en strategi baserad på eftergifter och blidkande. Och den har misslyckats. Prästerskapet fortsätter sina kriminella aktiviteter mot sitt eget folk och över hela världen.”

”Vi behöver en ny strategi som är modigare, mer djärv och effektivare. En strategi som är lika modig som folket i Iran. Det innebär en strategi grundad på dessa fyra pelare.”

”Ett, terrorstämpla revolutionsgardet. Två, överge försöken att återuppliva kärnenergiavtalet. Det går inte att lita på regimen. Tre, vi behöver en ny strategi inom EU för att befria gisslan, för det som händer är skandalöst. Individuella avtal med regimen är skandalösa. Vi behöver ett gemensamt tillvägagångssätt som straffar regimen och ökar sanktionerna om gisslan inte friges varje månad.”

”Den fjärde och sista pelaren i vår nya strategi måste vara att erkänna och samarbeta med den enda oppositionen, NCRI. Det är skandalöst att vi inte lyckas med detta. Regimen har ingen legitimitet. 88% bojkottade presidentvalet i Iran, likt den tidigare parlamentsvalet.”

”Vi måste sluta acceptera att prästerskapet är representanter för det iranska folket. Maryam Rajavi, det är dags för västledare att samarbeta med er, att samarbeta med alla demokratiska krafter i Iran. Det kommer att finnas en framtid i Iran, och den kommer att vara utan Shahen eller prästerskapet.”

Utdrag från Michèle Alliot-Maries tal

”Jag vet att ni, Maryam Rajavi, har starka övertygelser och kommer att göra det som krävs för ert land och för att återställa stabiliteten i Mellanöstern. Vi måste erkänna att situationen blir bara värre. Men det visar också att regimen blir allt svagare. Detta enar motståndet samtidigt som omvärlden ifrågasätter denna regim som en källa till instabilitet.”

”Vi ser att regimen undertrycker protester. Unga män och kvinnor, gamla människor, barn, alla protesterar. Vi ser iranska kvinnor och män stå upp mot regimen medan de riskerar sina liv. Vi måste beundra och stödja dem.”

”Allt fler länder fördömer regimens behandling av sitt eget folk. Regimen blir allt svagare och vi måste belysa denna verklighet. Regimens negativa påverkan i regionen och i världen är uppenbar. Det förhindrar att regionen återvänder till stabilitet.”

”Vi ser att Iran är alltmer involverat i terrorism i olika länder. Underrättelsetjänster upptäcker regimens inblandning i terrorism. Detta är ett tecken på en allt svagare regim.”

”Vi behöver stödja det iranska folket som riskerar sina liv varje dag. Vi bekräftar att det finns ett alternativ, och det är Maryam Rajavis tiopunktsplan. Den säkerställer fred över hela världen. Vi behöver höra denna röst mer och mer. Det är viktigt att det iranska folket vet att vi stödjer dem. Att de har rätt och att vi kommer att hjälpa dem att bli det land de förtjänar att vara.”

Utdrag från Jeanne Shaheens (D-NH) och Thom Tillis (R-NC) tal

”Händelserna under de senaste åtta månaderna visar att regimen i Iran är på defensiven när den försöker förtrycka sitt eget folk. Det samtidigt som den sprider sin skadliga inflyttande över regionen. Och detta har aldrig varit tydligare.”

”Regimen i Iran representerar inte den iranska folkets vilja. Den är varken intresserad av fred eller av en bättre framtid. Den är endast ute efter att säkra sin egen överlevnad. Men ingen vet bättre vad som krävs för att stå emot despotism än folket i Iran. Ni har under årtionden kämpat mot tyrannen i Teheran för att säkerställa att Irans framtid ligger hos folket och inte hos en diktatur. USA står på er sida i kampen för frihet.”

”Vi ansluter oss till dem i Ashraf och iranier runt om i världen som står upp för våra gemensamma värderingar som förenar och driver oss. Idag är vi stolta att stå tillsammans och visa folket i Iran att de har ett partiöverskridande stöd i kongressen för en friare och mer demokratisk framtid.”

Utdrag från David Jones tal

David Jones välkomnade det nya Iraninitiativet som en extraordinär prestation. Han tackade och gratulerade kollegorna från olika partier runt om i världen för att ha stött initiativet och tillade.

”Trots regimens uppenbara aggression trodde många i väst naivt att de kunde förändra dess beteende genom dialog och eftergifter. Denna strategi, som bara kan kallas eftergiftspolitik, bidrog till att stärka regimen och uppmuntrade den att utöka sin inblandning både i regionen och globalt.”

”Och konsekvensen av denna politik var att regimen fick straffrihet medan den demokratiska oppositionen, NCRI och Folkets Mojahedin, marginaliserades.”

”Denna strategi var fel. Den har uppenbarligen misslyckats och bör inte fortsätta eftersom det iranska folket kämpar för demokratisk förändring. Och vi, allihop, bör stödja dem i detta mål.”

”Irans framtid måste bestämmas av det iranska folket som visar mycket tydligt att de vill ha en demokratisk republik. Och det kommer bara att uppnås genom en organiserad demokratisk motståndsrörelse exemplifierad av Maryam Rajavi och NCRI.”