Pressmeddelande

FN bör lagföra Raisi istället för att välkomna honom

Iranska regimens president, Ebrahim Raisi, avser att medverka i 2023 års globala flyktingforum i Genève den 13 och 15 december organiserat av FN:s flyktingorgan (UNHCR) och Schweiz.

FFFI fördömer Raisis deltagande och ser det som en käftsmäll mot det iranska folket och alla som fallit offer för regimens grymheter.

Raisi som gjort sig känd som ”slaktaren från Teheran”. Ett öknamn som han har gjort sig förtjänt av för hans direkta inblandning i massakern på 30 000 politiska fångar under 1988, vilket rapporterats av både FN:s särskilda rapportör om Iran och Amnesty. Han är dessutom ansvarig för dödandet av över 2000 demonstranter under de folkliga protesterna i november 2019 och 2022.

Det folkliga upproret som är alltjämt pågående i Iran är ett tydligt tecken på att Raisi saknar legitimitet att representera det iranska folket. En person som representerar ett auktoritärt styre som förorsakat misär och katastrof såväl i Iran som i hela Mellanöstern. Ett styre som fördrivit miljontals iranier i exil samt högst ansvarig för en flyktingvåg från Mellanöstern.

FN kan inget annat göra än att återkalla sin inbjudan till Raisi. Istället borde Raisi arresteras och ställas till svars för brott mot mänskligheten och folkmord för massavrättningarna 1988. I linje med den rekommendation som har lagts fram av FN:s särskilda rapportör om Iran. För samma brott som Stockholms tingsrätt fastslog i Hamid Noury-fallet.

Utrikesminister Tobias Billström (M) påpekade nyligen i ett skriftligt svar i riksdagen att Sverige var “bland de länder som stod bakom begäran att sammankalla en specialsession om Iran i FN:s råd för mänskliga rättigheter i november förra året. Vid sessionen beslutades om att inrätta en oberoende mekanism – Fact Finding Mission – för att granska situationen i Iran. Detta är ett viktigt steg för att främja ansvarsutkrävande för det våld och de övergrepp som vi ser.”

Raisi bör arresteras och lagföras för brott mot mänskligheten antingen i en internationell domstol eller i EU genom universell jurisdiktion.

Exiliranier och sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) kommer att hålla en demonstration i Genève den 13 december för att protestera mot Raisi och framföra detta krav.

FFFI stödjer och deltar i denna demonstration tillsammans med andra svensk-iranier.

Sverige och EU kan spela en avgörande roll i detta avseende och bör därför leda en global koalition för att utkräva Raisi och andra regimledare på ansvar.