Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Generalförsamlingens tredje utskott fördömer iranska regimen

Generalförsamlingens tredje utskott fördömde igår den iranska regimen för allvarliga och systematiska människorättskränkningar. Det tredje utskottet antog resolutionen igår med 80 röster för och 29 röster mot. Resolutionen är det 70:e internationella fördömandet av regimen. Den är bland annat baserad på FN:s särskilde Iranrapportörens senaste rapport om situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Oppositionsledaren Maryam Rajavi, som leder Irans organiserade demokratiska oppositionskoalition (NCRI) välkomnade resolutionen i ett uttalade den 15 november och sade.

”Denna regim kan inte överleva utan förtryck, dödande på hemmaplan och krigföring utomlands. Regimens brott under de senaste 44 åren bör hänskjutas till säkerhetsrådet och dess ledare bör ställas inför rätta för folkmord och brott mot mänskligheten.”

Resolutionen fördömer det ökade förtrycket i Iran som framförallt riktar sig mot kvinnor och flickor både online och offline. Generalförsamlingens tredje utskott uppmanar starkt den iranska regimen att genast upphöra med diskriminering och systematiska förtryck av kvinnor och flickor.

Men den iranska regimen fortsätter att trotsa det internationella samfundet. Som FFFI rapporterade tidigare har antalet avrättningar i Iran nått rekordnivåer.

Den iranska regimen avrättade ytterligare sex fångar däribland en kvinna, dagen innan tredje utskottets resolution. Därmed har regimen verkställt 90 avrättningar under de senaste 24 dagarna vilket motsvarar över tre avrättningar per dag.

Sverige stödjer det iranska folkets legitima krav på respekt för mänskliga rättigheter

Utrikesministern Tobias Billström (M) uttryckte oro över behandlingen av fredspristagaren Narges Mohammadi och av andra godtyckligt frihetsberövade i Iran. Det skriver utrikesministern i ett svar på en skriftlig fråga från Kadir Kasirga (S) den 15 november och tillägger.

”Situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Iran fortsatt mycket allvarlig, inte minst för kvinnor och flickor.”

”Sverige har varit ett av de drivande länderna i att hålla Iran på den internationella agendan. Iran har återkommande diskuterats vid EU:s utrikesministermöten under det senaste året. Sverige var också bland de länder som stod bakom begäran att sammankalla en specialsession om Iran i FN:s råd för mänskliga rättigheter i november förra året. Vid sessionen beslutades om att inrätta en oberoende mekanism – Fact Finding Mission – för att granska situationen i Iran. Detta är ett viktigt steg för att främja ansvarsutkrävande för det våld och de övergrepp som vi ser.”

Utrikesministern uppmärksammar också de kontinuerliga straffåtgärder som EU infört mot regimen under EU:s sanktionsregim mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran. Han betonar dessutom att EU fortsätter att uppmana ”Iran att omedelbart upphöra med godtyckliga frihetsberövanden och att frige dessa fångar.”

”Regeringen fortsätter att följa utvecklingen i Iran nära. Tillsammans med övriga EU och internationella partners fortsätter vi att stödja det iranska folkets legitima krav på respekt för mänskliga rättigheter.”