Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran: Regimen förstör gravar för att eliminera bevis på MR-brott

Den iranska regimen försöker eliminera bevis på tidigare brott mot mänskliga rättigheter genom att skända och förstöra avrättade politiska fångars gravar. Regimens säkerhetsstyrkor har skövlat delar av Behesht-e Reza-mausoleet, en begravningsplats i staden Mashhad, enligt uppgifter till FFFI. Demoleringen pågår sedan början av oktober.

Många politiska fångar som regimen godtyckligt avrättade på 1980-talet är begravda i Behesht-e Reza-mausoleet.

Regimen har också förstört gravar för avrättade politiska fångar i flera andra städer som Ahwaz, Tabriz och Babol.

I Ahwaz har regimen förstört en massgrav där kvarlevorna av 44 dödade politiska fångar var begravda. Massgraven ligger på en avlägsen plats tre kilometer öster om begravningsplatsen Behesht-e Abad i staden. Regimen har påbörjat byggprojekt på platsen för att dölja och förstöra gravarna.

Regimens säkerhetsorgan fick 2016 i uppdrag att eliminera bevis på regimens tidigare brott mot mänskliga rättigheter. En del av uppdraget var att systemiskt förstöra massgravar och gravar där regimens offer var begravda.

Detta uppdrag har fått ökad prioritet under de senaste månaderna. Det efter att den globala kampanjen för rättvisa och åtal av regimens ledare för dessa brott har fått ökad uppmärksamhet och ökat stöd på den internationella arenan.

Regimen har också börjat flytta fängelser från stadskärnor till utkanter för att kunna kontrollera och förhindra folkliga protester i städerna.

FN:s Iranrapportör för Iran: Världen bör agera mot straffriheten i Iran

FN:s särskilde rapportör för Iran, Javaid Rehman, uppmanade det internationella samfundet att omedelbart agera för att stoppa den straffrihet som råder i Iran.

Denna uppmaning finns som en rekommendation i hans senaste rapport till generalförsamlingen om läget för mänskliga rättigheter i Iran. Han presenterade rapporten i New York den 24 oktober som lägger fram följande rekommendation i paragraf 88.

”FN:s särskilde rapportör uppmanar det internationella samfundet att ställa de skyldiga till svars för tidigare, allvarliga händelser där straffrihet fortfarande råder, inklusive tvångsförsvinnanden och summariska och godtyckliga avrättningar från 1981 och 1988, samt protesterna i november 2019.”

Javaid Rehmans rapport belyser det ökade missnöjet med regimen och uppmärksammar det folkliga uppror som pågår i hela landet sedan förra året.

”Regimen slog brutalt ner dessa protester,” sade Javaid Rehman och tillade. ”Fredliga demonstranter trakasserades, skadades, godtyckligt arresterades, fängslades, torterades och dömdes till fängelsestraff.”

Förra året inrättade FN:s människorättsråd en utredningsgrupp för att granska regimens överträdelser och brott mot mänskliga rättigheter när dess säkerhetsstyrkor och revolutionsgardet våldsamt slog ner folkliga protester i landet.