Mänskliga Rättigheter, Massaker, Motståndsrörelsen

Iranska motståndsrörelsen stämmer Raisi i New York för MR-brott

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och en grupp exiliranier stämmer iranska regimens president, Ebrahim Raisi, i New York för brott mot mänskligheten och folkmord. Det tillkännager NCRI under en presskonferens i Washington DC på torsdagen.

Målsägarna är tidigare politiska fångar som överlevt 1988 års massaker i Iran och familjer till offren. Samtliga är sympatisörer till iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK), och NCRI.

Målsägarna hänvisar till Raisis kända och väldokumenterade inblandning i 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar. Stämningsansökan framhåller att Raisi inte bör åtnjuta diplomatisk immunitet eftersom han varken är Irans statschef eller representerat för regimens FN-mission i New York.

USA:s tidigare justitieminister Michael Mukasey och juridiskt ombud för målsägarna Steven Schneebaum deltog också vid torsdagens presskonferens.

Iranska motståndsrörelsen och exiliranier polisanmälde Raisi för folkmord i Storbritannien och i Skottland förra året i samband med att Raisi skulle delta vid FN:s klimattoppmöte.

Den 14 juli dömde Stockholms tingsrätt Hamid Noury till livstids fängelse för inblandning i massavrättningar i Iran 1988. Dom slår fast att ”den första vågen av avrättningar riktade sig mot sympatisörer till Iranska Folkets Mujahedin. Handlingarna skedde i strid med den internationella humanitära rätten och har därför bedömts utgöra grovt folkrättsbrott.”

FN och USA bör stoppa Raisi som är ansvarig för allvarliga MR-brott

Raisi planerar att resa till New York för att närvara vid och tala inför generalförsamlingens årliga stormöte i september.

”Vi och många andra menar att FN bör ställa Raisi till svars för brott mot mänskligheten och folkmord istället för att välkomna honom. Allt annat vore en kränkning av de principer och värderingar som utgör grunden för FN och för FN-stadgan”, sade Soona Samsami, NCRI representant i USA under presskonferensen.

”Raisi var medlem i Teherans dödskommission under 1988 års massaker. Han är därför personligen ansvarig för avrättning av tusentals politiska fångar från de prodemokratiska oppositionen, PMOI/MEK i Teheran och staden Karaj”, sade Soona Samsami och tillade.

”Som chef för regimens rättsväsende översåg han personligen morden på minst 1500 demonstranter som krävde frihet under 2019 års novemberuppror.”

”Hans facit sedan förra året bevisar återigen att han är en människorättsförbrytare. 582 avrättningar, bland dem 22 kvinnor samt åtta ungdomsbrottslingar, sedan han tillträdde i augusti 2021 är nästan en fördubbling av antalet avrättningar jämfört med föregående år.”

Raisi redan på USA:s sanktionslista för MR-brott

Raisi finns redan finns på USA:s sanktionslista för hans inblandning i 1988 års massaker i Iran, påpekade USA:s tidigare justitieminister Michael Mukasey och tillade.

”Amerikanska utrikesdepartementet inför reserestriktioner mot honom i 2021 eftersom han var en högt uppsatt iransk tjänsteman involverad i allvarliga människorättskränkningar. Raisi har aldrig förnekat sin inblandning. Han var citerad i 2018 för att ha sagt att de mord som begicks under dödskommissionernas ledning var ’en av systemets stolta prestationer’.”

Raisi kan inte åberopa immunitet

”Målsägarna, i det här fallet, är överlevande från massakern och familjemedlemmar till några av de som var avrättade. De är idag medborgare i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Schweiz”, sade målsägarnas juridiska ombud, Steven Schneebaum.

”De har upprörande historier att berätta. Och den här rättegången ger dem möjlighet att berätta sina historier i en domstol”, sade han vidare och tillade.

”Raisi kommer personligen att få ta del av stämningen när han anländer i New York för att delta i generalförsamlingens 77:e årliga stormöte. Därefter har han 21 kalenderdagar för att svara målsägarna. Om han inte gör det kommer målsägarna att begära en tredskodom som kan verkställas mot Raisi eller hans tillgångar. Domare i fallet har planerat en preliminär förhandling för den 15 november.”

”Det är troligt att Raisi, eller någon som agerar på hans vägnar, kommer att hävda att han inte kan bli stämd i USA eftersom han åtnjuter immunitet, antingen diplomatisk immunitet eller personlig immunitet som sittande statschef.”

”Men inget av förslagen är korrekt. Raisi är inte diplomat och således inte berättigad till de privilegier som Wienkonventionen ger. Han är i själva verket inte heller någon statschef. Den högste ledaren är den Islamiska republikens statschef och inte president, vilket landets egen konstitution klargör.”