Motståndsrörelsen, Nyheter

Appellationsdomstol i Belgien slår fast domen mot tre iranska terrorister för attentat mot oppositionen

En appellationsdomstol i Belgien slog idag fast domen mot tre iranska terrorister för ett bombattentat mot iranska oppositionens sammankomst i Paris i 2018.

Appellationsdomstolen dömde Nasimeh Naami och Amir Sadouni till 18 års fängelse vardera medan Mehrdad Arefani fick 17 år. De förlorar också sina belgiska medborgarskap och måste böta 60000 euro (640000 kr) vardera.

Hjärnan bakom attentatet, en av iranska regimens diplomater, Assadollah Assadi, valde att inte överklaga domen från den lägre instansen. Därmed accepterar han domen från den fjärde februari 2021 då domstolen i belgiska staden Antwerpen dömde honom till 20 års fängelse.

FFFI välkomnar dagens dom som ytterligare ett bevis på att iranska regimen är världens främsta sponsor av terrorism.

”Regimen skyr inga medel för att förgöra regimkritiker och den organiserade demokratiska oppositionen mot sitt envälde. Säpo har också bekräftat detta och påpekat att säkerhetshot från Iran bör prioriteras på politisk nivå. Det är dags för riksdagen och regeringen att vidta konkreta åtgärder för att bekämpa terrorhoten från regimen i Iran, inte minst stänga regimens ambassad i Stockholm”, säger FFFI:s EU-representant, Massud Kiani, efter dagens dom i Belgien.

Iranier firade domen med en stor manifestation utanför domstolen.

Iranier firade domen med en stor manifestation utanför domstolen i staden antwerp, belgien.

Iranska regimens terrorism kräver omedelbara åtgärder från EU och USA

Iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavi, som var huvudmål för attentatet, välkomnade dagens dom mot iranska regimens terrorister och terroristdiplomat i ett uttalande på tisdagen.

Iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavi, välkomnar domen mot iranska regimens terrorister och terroristdiplomat i Belgium.

”En terroristattack utförd av en diplomat med avsikt att bomba iranska motståndsrörelsens stora sammankomst i Paris är ett brott mot mänskligheten utan motstycke i Europa. Ledarna för den religiösa fascismen i Iran försöker utpressa, hota och köpslå för att undkomma ansvar. Men de måste ställas inför rätta utan undantag, annars kommer att uppmuntras”, sade hon och tillade.

Iranska oppositionsledaren krävde att ansvariga myndigheter ska offentliggöra all information och dokument som de beslagtog i samband med Assadis arrest.

Hon uppmanade även europeiska säkerhetstjänster att avslöja andra sovande celler som prästerskapets underrättelseministerium och Quds-styrkan har planterat i Europa.

”Deras asyl och medborgarskap i Europa och USA måste återkallas och iranska regimens ambassader, som är hem för spioner och terrorister, måste stängas”, betonade Maryam Rajavi.

Konferens diskuterar nödvändiga åtgärder mot iranska regimens terrorism

En internationell konferens på tisdagen efter domen i Belgien diskuterade nödvändiga åtgärder från EU och USA för att bekämpa iranska regimens terrorism och avveckla dess terrornätverk utomlands.

Oppositionsledaren Maryam Rajavi var konferensens huvudtalare. Andra talare är parlamentariker samt tidigare europeiska och amerikanska ministrar och statstjänstemän. Följ konferensen direkt på twitter via länken nedan.

Diplomaten agerade efter order från regimens högsta ledning

Assadollah Assadi var stationerad i Österrike sedan augusti 2014 som konsulär på den iranska ambassaden i Wien. Men han är i själva verket stationschef för regimens underrättelseministerium (MOIS) i Europa, enligt uppgifter, rapporter och domstolshandlingar.

Det är därför otänkbart att regimens terrordömda diplomat agerade självmant och på egen hand. Terrorattentatet skedde med regimens vetskap och högste ledarens godkännande.
Irans högsta ledning inblandad

Regimens högste ledare, Khamenei, sade i ett tal nyligen att det är regimens Högsta nationella säkerhetsråd som bestämmer utrikespolitiken och att utrikesdepartementets enda ansvarar är att genomföra den.

Regimens president, Rouhani, bekräftade just detta i ett tal den 28 april 2021. Han betonade även att regimens högste ledare måste godkänna alla beslut.

”När vi vill genomföra en offensiv operation någonstans, måste vi diskutera den i Högsta nationella säkerhetsrådet, där cheferna för de tre grenarna deltar. Och Khamenei måste godkänna beslutet”, sade Rouhani.

Regimens utrikesminister, Zarif, erkände nyligen att Irans ambassadörer är en del av regimens säkerhetsstruktur.

”Utrikesministeriets agenda har varit en politisk säkerhetsagenda sedan revolutionens början”, sade Zarif i en läckt ljudinspelningen, som utländska medier utanför Iran publicerade förra helgen.

”Rouhani, Zarif, och Khamenei sitter i regimens Högsta nationella säkerhetsråd och är följaktligen delaktiga i alla beslut när regimens statliga terrorism”, sade FFFI:s EU-representant, Massud Kiani, då.