Folkliga protester, Motståndsrörelsen, Nyheter

Kongress- och europeiska parlamentsledamöter stöder frihetskampen i Iran inför årsdagen av 1979 års revolution

Närmare 50 amerikanska kongressledamöter från både demokraterna och republikanerna uttrycker stöd för iranska folket och frihetskampen i Iran. De uppmanar Biden-administrationen att anta en beslutsam politik gentemot Teheranregimen som erkänner och stöder iranska folkets strävan för demokrati.

Uppmaningen kom under en virtuell konferens på fredagen organiserad av Iransk-amerikanska samfundet (OIAC) i samband med firandet av årsdagen av 1979 års demokratiska revolution i Iran.

Konferensen i USA i sin helhet på OIAC:s officiella twitterkonto

Konferensen uppmärksammade bland annat amerikansk representanthusets resolution 118 som har över 250 sponsorer från båda partierna. Flera kongressledamöter som sponsrade denna resolution talade inför konferensen.

Resolutionen erkänner iranska folkets frihetskamp, stöder iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavis demokratiska plattform för framtida Iran, och fördömer iranska regimens terrorism.

Samtliga kongressledamöter som talade inför konferensen var eniga i sitt stöd och budskap. En efter en upprepade de att iranska folket förtjänar frihet och att USA måste stå med de som kämpar för ett fritt, demokratiskt och kärnvapenfritt Iran. De påpekade dessutom att 1979 års revolution i Iran var en folklig uppresning för demokrati och frihet och att iranska folket förkastar både shahens diktatur och prästerskapets religiösa envälde.

Konferensen lyfte också fram åtta stora landsomfattande uppror mot regimen i Iran sedan 1999 inte minst 2019 års novemberprotester.

Kongressledamöterna fördömde regimens brutala nedslag mot folkliga protester genom åren. De prisade det modiga iranska folket som fortsätter protestera och kämpa för demokrati trots inhemsk repression.

De partiöverskridande talarna betonade vikten av att ställa regimen till svars för systematiska människorättskränkningar, våld mot fredliga demonstranter och förföljelse av oliktänkande. De lyfte särskilt fram dödandet av 1500 demonstranter under 2019 års novemberprotester samt 1988 års massaker på tusentals politiska fångar i regimens fängelser.

Iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavi, deltog i konferensen

Iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavi, talade också vid konferensen. Hon tackade det amerikanska folkets representanter för deras stöd för iranska folkets frihetskamp och sade.

”43 år sedan avsatte iranska folkets landsomfattande uppror den monarkiska diktaturen. Men shahen hade slagit ner demokratiska rörelser, vilket öppnade vägen för en reaktionär mulla som stal revolutionen. Religiös fascism ersatte den monarkiska diktaturen.”

”Vad är förklaringen till regimens hotfulla och aggressiva natur? Regimens ledare sade för länge sedan att de behöver kärnvapen för att säkra sin överlevnad och för att utpressa västländer. Avgörande för prästerskapets envälde är att vinna flera eftergifter från västvärlden.”

”Idag har ett demokratiskt alternativ med en mäktig bas inom det iranska samhället vuxit fram. Det har lyft och förvandlat det iranska samhällets utbredda missnöje till en målinriktad kamp för att störta regimen [i Iran] i dess helhet.”

”Den rätta politiken är att erkänna iranska folkets och motståndsrörelsens rätt att störta prästerskapets religiösa fascistiska envälde. Vi förväntar oss att den amerikanska kongressen styr USA:s politik mot att ta avstånd från misstagen från shahens tid och bort från eftergiftspolitiken gentemot mullorna.”

Även europeiska parlamentsledamöter stöder iranska folkets demokratisträvan

Fredagens konferens i USA kom två dagar efter ett möte mellan iranska oppositionsledaren Maryam Rajavi och europeiska parlamentsledamöter. Mötet ägde rum virtuellt i onsdags inför årsdagen av 1979 års demokratiska revolution i Iran.

Parlamentsledamöterna representerade olika interparlamentariska grupper, ”Friends of a Free Iran”, från Europaparlamentet och 19 andra europeiska länder, bland annat Storbritannien. Flera tidigare europeiska ministrar och framstående politiker deltog också i mötet.

Parlamentsledamöterna uttryckte sitt stöd för iranska folkets och motståndsrörelsens kamp för att avsätta den religiösa diktaturen och etablera en demokratisk, sekulär och pluralistisk republik i Iran baserad på fredlig samverkan i regionen och världen.

Likt de amerikanska kongressledamöterna stödde de även Maryam Rajavis tiopunktsplattform för framtida Iran. De framhöll att denna plattform gör NCRI till ett demokratiskt, hållbart alternativ till prästerskapets envälde.

I ett uttalade efter mötet uppmanade de europeiska parlamentsledamöterna EU, dess medlemsstater och andra europeiska länder att erkänna massakern 1988 som ett folkmord och brott mot mänskligheten och verka för en internationell utredning.

Uttalandet uppmanar dessutom EU och de europeiska länderna att stödja kampen för frihet, demokrati och rättvisa i Iran.

Det uppmärksammar i detta avseende ett öppet brev till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet signerat av närmare 460 före detta och nuvarande FN-tjänstemän bland dem domare vid Internationella brottmålsdomstolen.

I brevet uppmanades hon att utreda 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran.

De europeiska parlamentsledamöterna beklagade och varnade för den systematiska straffrihet som råder i Iran. De ställde sig därför bakom kraven på att ställa regimens ledare inför rätta för allvarliga och systematiska MR-brott, inte minst regimens president Ebrahim Raisi, för hans inblandning i 1988 års massaker.