Mänskliga Rättigheter, Massaker, Nyheter

Presskonferens London: global uppmaning till FN att utreda 1988 års massaker i Iran

Framstående människorättsexperter, tidigare domare och åklagare vid olika FN-tribunaler uppmanar FN:s MR-råd och högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet att utreda 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran.

Uppmaningen kommer i ett öppet brev som Londonbaserade organisationen, Rättvisa för offren för 1988 års massaker i Iran (JVMI), presenterade vid en presskonferens i London på torsdagen.

Brevet är undertecknade av närmare 460 människorättsexperter, politiker och icke-statliga MR-organisationer från hela världen. Sang-Hyun Song, tidigare president för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och Sir Howard Morrison QC, tidigare FN-domare, är några som undertecknat brevet med uppmaning till FN.

Bland undertecknarna finns även kända advokater, parlamentsledamöter, tidigare ambassadörer, ministrar samt Nobelpristagare.

Konferensens talare var Tahar Boumedra, JVMI:s direktör och tidigare FN-tjänsteman, Struan Stevenson, tidigare Europaparlamentariker från Skottland och samordnare för organisationen, Campaign for Iran Change (CIC) samt Baroness Verma, konservativ ledamot i brittiska överhuset.

Talarna: Ställ iranska regimen till svars för massakern 1988

Talarna var överens om att det internationella samfundet och FN måste kräva regimen i Iran på ansvar och lagföra de ansvariga för att stoppa straffriheten i landet.

”Vi behöver ställa iranska regimen inför rätta för massakern 1988 inte minst de som deltog i detta brott, såsom nuvarande presidenten Ebrahim Raisi. Det är dags för FN att stoppa den straffrihet som iranska tjänstemän åtnjuter för brott mot mänskligheten och folkmord”. Det betonade JVMI:s direktör, Tahar Boumedra, i sitt anförande efter att ha presenterat det öppna brevet.

”Dagens brev med den långa listan av experter som undertecknat det kan inte ignoreras. Det borde leda till att de ansvariga lagförs. De familjer som lider än idag på grund av att de har förlorat sina nära och kära under denna massaker får nu ett avslut i och med brevet”, sade Struan Stevenson och tillade.

”[FN:s särskilde rapportör för Iran] Professor Javaid Rehman har uttryckt oro över bevisen för massakern 1988 eftersom iranska regimen försöker förstöra gravar och hota överlevare. Professor Rehman och Amnestys generalsekreterare Agnes Callamard har uppmanat till att utreda och lagföra Raisi.”

Baroness Verma framhöll att ”världen inte längre kan ignorera offren för 1988 års massaker i Iran. Ingen regering bör tolerera den straffrihet som Irans president Ebrahim Raisi åtnjuter trots sin inblandning i massakern 1988.”

”Det är därför jag och mina kollegor från samtliga partier har undertecknat detta brev och uppmanat FN till att utreda dessa massavrättningar”, sade Baroness Verma och tillade.

”Jag vill också här uppmärksamma det som mina kollegor i brittiska underhuset gör till stöd för utredningen av 1988 års massaker i Iran. FN måste överge sin passivitet med avseende på massakern och inleda en utredning, en åtgärd som har stöd från framstående människorättsexperter som det framgår av brevet idag.”

1988 års massaker i Iran

Sommaren 1988 avrättade iranska regimen 30,000 politiska fångar i landets fängelser. De utomrättsliga massavrättningarna startade efter en fatwa från prästerskapets grundare och regimens högste ledare vid tiden, Khomeini. En majoritet av offren var medlemmar och sympatisörer till Irans främsta opposition, Folkets mojahedin (PMOI(MEK).

Flera människorättsexperter, advokater och MR-organisationer har beskrivit massakern 1988 som ett pågående brott mot mänskligheten och även folkmord.

Regimens president Ebrahim Raisi och chefen för regimens så kallade rättsväsende Gholam-Hossein Mohseni Ejei är några av förövarna. Deras ansvar och inblandning är väldokumenterad av bland annat Amnesty och FN:s särskilde rapportör för Iran. Experterna uppmärksammar just detta i sitt öppna brev till FN:s MR-råd. Brevet påpekar dessutom att FN:s Iranrapportör har stället sig bakom en oberoende utredning av massakern och Raisis inblandning.

FN har aldrig utrett dessa utomrättsliga avrättningar trots att det internationella samfundet känt till både massakern och förövarna.

Rättegång i Sverige

En av förövarna, Hamid Noury, står idag åtalad i Stockholms tingsrätt för delaktighet i massavrättningar 1988 i Iran . Rättegången började förra året och väntas pågå fram till april i år. Följ rättegången direkt via Radio Chakavaks sändning på youtube.