Nyheter

Mer skattepengar till islamiska extremister kopplade till Iran

Det statliga bidraget till våldsbejakande islamister i Sverige har ökat markant under år 2020.

Bland andra har bidraget för iranska regimens terrornätverk, Islamiska shiasamfunden i Sverige ökat från ca 2,7 miljoner till ca 3,7 miljoner.

Detta trots upprepade varningar från olika håll, inte minst från säkerhetspolisen Säpo, att offentliga medel som hamnar i de våldsbejakande extremisternas fickor utgör ett hot mot vår demokrati.

Säpo säger att attentatshotet från våldsbejakande islamister och högerextremister är fortsatt förhöjt.”Den tilltagande polariseringen i samhället, och också den polariserande retoriken, bidrar till extremistmiljöernas tillväxt. Bidrag i form av offentliga medel ökar handlingsutrymmet och ny teknik ger våldsbejakande extremistmiljöer större möjligheter att dolt bedriva säkerhetshotande verksamhet”, varnade Säpochefen Klas Friberg tidigare i år när säkerhetspolisen publicerad sin senaste årsbok.

”Pengar kan exempelvis… användas till att bjuda in radikala föreläsare eller till annan odemokratisk verksamhet. Staten och kommunerna ska inte finansiera verksamheter som inte uppfyller demokrativillkoren, demokrativillkoren måste betyda något”, säger Fredrik Hallström, enhetschef på kontraterrorism och författningsskydd, i en intervju publicerade i Säpos årsbok 2020. 

Iran är ett verkligt hot mot Sveriges säkerhet

Iranska regimen fortsätter att utnyttja EU:s riktlinjer för främjande och skydd av religionsfrihet för att sprida sin bakåtsträvande och medeltida Shiaslamism genom komplexa nätverk av moskéer, islamiska centrum samt kultur- och utbildningscentrum i Europa.

Säpo har varnat för hotet från iranska regimen mot Sverige framför allt mot enskilda personer och inom cyberspionage riktade mot företag.

Iranska regimen bedriver även en liknande verksamhet i Sverige under namnet Imam Ali Center,  och tiotals andra verksamhet vilket FFFI har rapporterat om tidigare. Denna organisation har även grenar i Norge.  läs mer…

Denna hotbild, med hänsyn till iranska regimens tidigare terrorhandlingar mot oppositionella krafter i väst och Sverige, ringer i varningsklockan för en ny våg av terror och hot mot framförallt iranska dissidenter och aktivister.Amerikanska New York Times (NYT) rapporterade i februari att en ledare för en Iranstödd terrorcell i Etiopien greps nyligen i Sverige.

En domstol i Belgien dömde också nyligen en av iranska regimens diplomater i Europa till 20 års fängelse för terrorism och för att ha planerat ett bombattentat mot oppositionens sammankomst i Paris i 2018. Den dömda diplomaten hade besökt Sverige och drev ett nätverk som sträckte sig över flera europeiska länder där han betalade individer flera tusen euro per månad. Det enligt dokument och personliga anteckningsböcker som polisen beslagtog när diplomaten greps.

Under påskhelgen grep Säpo två personer misstänkta för stämpling till terroristbrott. De arresterade är enligt rapporter ett sambopar som är afghanska medborgare, och folkbokförda i Stockholmsregionen. Paret har innan dess varit bosatta i Iran.

FFFI har tidigare rapporterat om att Islamiska shiasamfunden i Sverige, kopplade till iranska regimen, har under flera år återkommande bjudit in talare som predikar dödsstraff för homosexuella och att kvinnor inte får vägra sina män sex.

I november förra året krävde den norska polisens säkerhetstjänst (PST) att Norge ska utvisa en imam vid Imam Ali Shia-moskén i Oslo som är finansierad av iranska regimen.

Imamen anklagas för radikalisering och för att provocera andra till att utföra terrorattacker mot civila och diplomater från västvärlden och iranska regimens regionala fiender. Han ska också hjälpte medlemmar av den Iranstödda terrorgruppen Hizbollah i andra europeiska länder.

Den misstänkta imamen är inte namngiven men är identifierad i flera rapporter som HojjatolIslam Seyyed Mostafa Motahari.

Han kom enligt uppgifter till Oslo från Iran i 2016 och misstänks även arbeta för iranska regimens underrättelsetjänst, som är delvis terrorstämplad av EU sedan januari 2019. Enligt webbsidan Hajj.ir, som tillhör iranska regimens högste ledare, Khameneis kontor, så är han chef för Imam Ali Shia-moskén i Norge. 

Myndigheter i Sverige måste ta hotet från iranska regimens aktiviteter på allvar

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) stöder också den bakåtsträvande och medeltida doktrin som ligger till grund för prästerskapets envälde i Iran.

Så här skriver Säpo i sin senaste årsbok om det omedelbara hotet från Iran, ”Den iranska regimen använder sina underrättelse-tjänster för att bedriva säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Det handlar till exempel om att kartlägga regimkritiker och mål i Sverige kopplade till oppositionella grupper som av Iran bedöms vara eller kunna vara regimdestabiliserande.”

”Den iranska ledningens primära mål är att trygga regimens fortlevnad genom att bemöta inre och yttre hot var än sådana identifieras, så även i Sverige. Oppositionsgrupper i exil betraktas som ett inre hot, lokaliserade utanför landets gränser. Sådana grupper och personer finns i Sverige.”

”I en internationell kontext finns flera exempel på hur den iranska ledningens agerande utgjort fara för liv och hälsa för personer. Planering och förberedelser för detta har bedrivits i Sverige.”