Iranier i Sverige, Nyheter, Reportage

Protest mot iranska ambassadens Hijabkonferens i Stockholm

Flera hundra svensk- och exiliranier protesterade mot iranska regimens seminarium i Jakobsberg i Stockholm på lördagen.

Imam Ali Center, en förening i Järfälla som enligt rapporter är knuten till iranska regimens ambassad i Stockholm, hade bjudit in till ett seminarium med temat “hijab i väst“.

Demonstration mot Hijabseminarium utanför Imam Ali moske i Jakobsberg 

Det är lätt begripligt att svensk- och exiliranier inte kan tolerera att iranska regimen sponsrar seminarium här i Sverige när den är ansvarig för allvarliga människorättsbrott i Iran, säger en demonstrat på platsen.

Vi i Sverige gräver med egna händer vårt undergång. De som byggde upp Sverige i samtiden gjorde sig av med reaktionära krafter, kämpade för socialt rättvisa, stod för kvinnofrigörelse och till favör för de som sämst ställda i samhället, säger advokaten Nima Rostami

Vi protesterar mot planer att normalisera Hijab i Sverge. Hijab är ett uttryck för reaktionär politisk islam. Under alldeles för många år har politisk islam mobiliserat krafter och berett ut sig i Sverige. Det svenska etablissemanget är undfallen mot politisk islam som är ett växande hot mot vår demokrati, säger fortfattare och politiskaktivist Bahram Rahmani.
Vi i Sverige gräver med egna händer vårt undergång. De som byggde upp Sverige i samtiden gjorde sig av med reaktionära krafter, kämpade för socialt rättvisa, stod för kvinnofrigörelse och till favör för de som sämst ställda i samhället, säger advokaten Nima Rostami

Islam har skickligt utnyttjat den svenska förenings- och åsiktsfriheten och knutit till sig etablissemanget. Islamister har dels via svenska bidragssystemet och dels via utländska statliga och enskilda finansiärer mobiliserat sig i Sverige. Ett av deras huvudmål är att kraftigt begränsa och underminera kvinnors mänskliga fri- och rättigheter, säger en kommunpolitiker Mona Safa som har detalgit i protesten.  

Prästerskapsregimen i Iran betonar att kvinnans värde och plats i samhället är att vara hustru och mor med endast två skyldigheter, att föda och uppfostra barn samt att tillfredsställa sina män.

Detta strider säkerligen mot människornas lika värde och kvinnans självbestämmande som är stadgad i den grundläggande allmängiltiga principen.

Deltagarna som fördömde svenska politikers naivitet mot islamismen och krävde kraftiga åtgärder mot föreningar som sponsras eller är knutna till iranska regimen genom dess ambassad i Stockholm.

Den terrorism som har spridits sig i världen, och i väst i synnerhet, ligger bara i sin linda. Detta hot växer idag på grund av de demokratiska ländernas naiva bemötande av denna omänskliga, bakåtsträvande ideologi som har ingen plats i den moderna, öppna samhället.

Genom att kompromissa med islamister och ge dem en plattform som de använder för att sprida sin destruktiva propaganda bidrar direkt till spridning av terrorism, skrev FFFI,s orförande Mojtaba Ghotbi i en artikel.