Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Sex fångar avrättade i Iran under 2021 års fyra första dagar

Iranska regimen börjar 2021 med att verkställa sex avrättningar under årets fyra första dagar.

Den första januari avrättade regimen tre sunnimuslimska fångar genom hängning i ett fängelse i staden Mashhad. Offren var identifierade som Hamid Rastbala, Kabir Sa’adat Jahani och Mohammad-Ali Arayesh. De var dömda till döden för påhittade brott och “för att vara kriminella lagbrytare”.

Två dagar senare avrättade regimen två politiska fångar från Irans baluchiska minoritet i ett fängelse i staden Zahedan.

Hassan Dehvari och Elias Ghalandar-Zehi var anklagade för att ha deltagit i terroraktiviteter, enligt revolutionsgardets nyhetsbyrå Tasnim News.

Hassan Dehvari och Elias Ghalandar-Zehi var arresterade i april 2014 och dömdes till döden i december 2016. De satt frihetsberövade i nästan sju år innan regimen verkställde deras dödsstraff.

Samma dag avrättade regimen en annan fånge, Omid Mahmoud-Zehi, i samma fängelse. Han satt frihetsberövad sedan 2015 innan avrättade honom genom hängning den tredje januari.

Regimen avrättade över 240 personer i 2020 och avslutade året med att avrätta en tonåring och en politisk fånge.

Iranska regimen och dess så kallade rättsväsende ökar antalet avrättningar i ett desperat försök att skrämma folket till tystnad och säkra greppet om makten. Dessa avrättningar syftar till att stoppa de regimkritiska protesterna som pågår i landet i en tid då missnöjet mot prästerskapet växer för varje dag.

“FFFI fördömer dessa avrättningar och ställer sig bakom kravet från oppositionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), om att FN och dess medlemsstater ska agera omedelbart för att stoppa avrättningar i Iran”, säger FFFI:s EU-representant, Massud Kiani och tillägger.

“Sverige och EU bör fokusera på regimens människorättskränkningar och kräva att FN skickar en utredningsgrupp till Iran för att besöka landets fängelse och möta politiska fångar. De bör också införa straffåtgärder mot de ansvariga under EU:s ny mekanism för globala sanktioner mot människorättskränkningar, den så kallade Magnitskijlistan.”