Avrättningar, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Politisk fånge hängd i Iran

Iranska regimen avrättade den baluchiska politiske fången Abdol-Hamid Mir-Baluch Zehi i Zahedans fängelse, i sydöstra Iran, i lördags 26 december.

Abdol-Hamid Mir-Baluch Zehi var anklagad för att ha dödat två medlemmar av regimens paramilitära styrka revolutionsgardet 2015. Det rapporterade den officiella nyhetssidan för regimens så kallade rättsväsende, Mizan.

Regimens rättsväsende sade att Mir Baluchzehi var en principmedlem i den sunnimuslimska gruppen Jaish al-Adl, eller justitiearmén, och anklagades för ”väpnad handling mot landet och medlemskap i antiregimgrupper.”

”Förutom att dödsstraffet är en grym och omänsklig bestraffning, tyder alla bevis på att Abdol-Mamid Mir-Balouch Zehi nekades rätten till en rättvis rättegång och rätten till omprövning enligt iransk lag, säger Mojtaba Ghotbi i en kommentar till FFFI.

”De anklagade som anklagats för ’säkerhetsrisker’ utsätts systematiskt för fysisk och mental tortyr för att tvinga fram falska bekännelser, vilka sedan används som bevis av revolutionära domstolar för att utfärda dödsstraff bakom stängda dörrar”, tillägger han.

Avrättningarna används som ett hotmedel av den Islamiska republiken för att förhindra växande folkliga protester i landet.