Avrättningar, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Tonåring avrättad i Iran

Iranska regimen trotsade ännu en gång förbudet mot avrättningar av minderåriga och avrättade en 30-årig man, Mohammad Hassan  Rezaiee, för ett brott som han hade begått när han var 16 år.

Efter mer än 12 år på dödscell överfördes Mohammad Hassan Rezaiee till isolering i Lakan-fängelset i Rasht den 18:e augusti. Regimen informerade hans familj om att de skulle verkställa hans avrättning om en vecka.

Därmed gör de iranska myndigheterna återigen ett avskyvärt angrepp på barns rättigheter och gör ett absolut hån av ungdomsrättvisa.  

Iran är ett av de sista länderna i världen som fortsätter att använda dödsstraff för brott begått av personer under 18 år, i strid med sina skyldigheter enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och barnkonventionen.

Iranska myndigheterna avrättade två andra unga män som var arresterade som barn, Shayan Saeedpour och Majid Esmailzadeh, i april 2020.

2019 avrättade regimen minst sex personer i Iran som var under 18 år vid brottet. Deras namn var Amin Sedaghat, Mehdi Sohrabifar , Amir Ali Shadabi, Alireza Khodaie, Mehdi Chanani och Touraj Aziz (Azizdeh) Ghassemi.

Det finns minst 90 andra människor på dödscell i Iran som har begått brott under tonårstiden.