Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Europaparlament kräver Djalalis omedelbara frigivning

Europaparlament uppmärksammar den svenske läkaren Ahmadreza Djalalis fall och kräver att iranska regimen omedelbart avbryter den nära förestående avrättningen. Djalali sitter fängslad och är dömd till döden i Iran för påhittade brott som “korruption på jorden” och spioneri.

Europaparlament upprepar sina krav på ett snabbt ingripande från EU:s utrikeschef och medlemsstater för att stoppa Djalalis planerade avrättning, upphäva hans dödsdom och se till att Iran omedelbart friger honom.

”Ytterligare riktade sanktioner kommer att behövas om de iranska myndigheterna inte friger Djalali, såsom EU och dess medlemsstater begär”, framhåller EP-ledamöter.

Europaparlament antar resolution om Iran

Kraven framförs i en resolution om Iran som Europaparlamentet antog igår med 614 röster mot 12. 63 ledamöter lade ner sina röster.

Europaparlamentet antar en resolution om Iran den 7 december 2020 med 612 röster mot 12.

Resolutionen uppmärksammade den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i Iran och särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh.

Ledamöterna fördömer kraftigt domarna mot MR-advokaten Nasrin Sotoudeh och att hon har återförts till fängelse. De uppmanar regimen att omedelbart och villkorslöst frige henne, och låta henne få den vård hon behöver.

De fördömer även skarpt avrättningen av journalisten Ruhollah Zam och brottaren Navid Afkari.

”FFFI välkomnar Europaparlamentets resolution. Att resolutionen antogs med över 600 röster visar att det finna ett stort stöd för att EU:s Iranpolitik ska fokusera och prioritera mänskliga rättigheter och iranska folkets strävan för demokrati. Resolutionen visar också att det finns ett starkt stöd för riktade sanktioner mot regimen för MR-brott”, säger Massud Kiani och tillägger.

”EU:s utrikeschef måste nu ändra unionens Iranpolitik till att reflektera Europaparlaments rekommendationer. EU och dess medlemsstater bör också genast införa straffåtgärder mot regimen och dess ledare i Iran under rådets ny mekanism för globala sanktioner mot människorättskränkningar, den så kallade Magnitskijlistan.”

Sanktioner mot människorättsförbrytare i Iran

Europaparlamentet uppmanar rådet att ta upp människorättskränkningar som en central del i sitt bilaterala samarbete med Iran.

Resolutionen uppmanar även alla EU:s medlemsstater till gemensamma offentliga uttalanden och till diplomatiska initiativ för att övervaka orättvisa rättegångar och besöka fängelser där människorättsförsvarare och andra samvetsfångar hålls fängslade, inbegripet EU-medborgare i Iran, i enlighet med EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare.

Ledamöterna uppmanar dessutom EU att införa riktade straffåtgärder mot iranska regimtjänstemän som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna under rådets ny mekanism för globala sanktioner mot människorättskränkningar, den så kallade Magnitskijlistan.

De efterlyser sanktioner mot iranska regimtjänstemän som är ansvariga för de nyligen verkställda avrättningarna av Ruhollah Zam och Navid Afkari, och de godtyckliga frihetsberövandena av medborgare med dubbelt medborgarskap och av utländska medborgare i Iran.

Europaparlamentet erkänner iranska folkets kamp för demokrati

Resolutionen erkänner iranska folkets demokratiska strävan. Den kräver att iranska regimen säkerställer oberoende och opartiska utredningar av alla dödsfall under senaste tidens folkliga protester och alla de fall då personer utsätts för påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar.

Ledamöterna uppmärksammar även kvinnornas frihetskamp i Iran i sin resolution. De uppmanar EU och dess medlemsstater att vidta ytterliga åtgärder för att skydda iranska människorättsförsvarare. De uppmanar med kraft iranska regimen att i lag och i praktiken undanröja alla former av diskriminering och andra kränkningar av kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

Den tar även upp iranska regimens hot mot exiliranier samt iranska aktivister och regimkritiker i Europa och tillägger. ”Europaparlamentet begär att utrikestjänsten stärker sin kapacitet att motverka iransk inblandning och desinformation på europeisk mark.”

Regimen måste samarbetar med FN:s MR-experter och frige arresterade demonstranter

Europaparlamentet uppmanar dessutom regimen att omedelbart och villkorslöst frige de som arresterats för att fredligt ha utövat sin rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Bland dem demonstranter, journalister, mediearbetare, politiska dissidenter, aktivister mot dödsstraff och andra, inbegripet dem som kräver sanning, rättvisa och gottgörelse för de utomrättsliga avrättningarna på 1980-talet.

Vidare efterlyser Europaparlamentet en FN-ledd utredning av de internationella brott och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begicks under protesterna i november 2019 och januari 2020.

Ledamöterna uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att anta riktade restriktiva åtgärder mot de tjänstemän som är ansvariga för dessa övergrepp.

De kräver dessutom att iranska regimen aktivt samarbetar med FN:s MR-mekanism samt låter FN:s MR-experter däribland FN:s Iranrapportör att besöka landet.

Resolution kräver även att regimen upphör med diskriminering mot etniska och religiösa minoriteter.

Ledamöterna kräver också att iranska regimen ska häva censuren av onlinetjänster och onlineinnehåll och att avstå från att stänga ned internet, vilket är oförenligt med internationella mänskliga rättigheter.