Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Nasrin Sotoudeh prisas med alternativt nobelpris

Den iranska advokaten och människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh får priset ”för sin orädda kamp, trots stora personliga risker, för att främja politisk frihet och mänskliga rättigheter i Iran”.

Sotoudeh blev känd då hon försvarade oliktänkare arresterade under massdemonstrationerna 2009. Regimen anklagade henne för bland annat ”sammansvärjning mot den nationella säkerheten”, ”spridning av falskheter”, ”förvrängning av den allmänna opinionen” samt ”förolämpning av statstjänstemän”.  Regimens så kallade rättsväsende dömde henne i mars 2019 till sammanlagt 38 års fängelse och 148 piskrapp.

Nasrin Sotoudeh har arresterats flera gånger tidigare anklagad för att ha representerat och försvarat politiska fångar, oppositionella och dödsdömda i landet. En av regimens domstolar i Teheran dömde henne till tre års yrkesförbud i september 2014.

Nasrin Sotoudeh avslutade nyligen en 40 dagars lång hungerstrejk i protest mot att iranska fängelser fylls med fångar som inte ens fått en rättegång samt trångboddhet i fängelserna under covid-19-pandemin.

Hon får priser för ”sin orädda aktivism, med risk för sitt liv, kämpa för politiska och mänskliga rättigheter i Iran”.

Hennes man Reza Khandan tackar Right Livelihood Fundation för priset till Nasrin Sotoudeh. 

”Det är ibland svårt att föreställa sig den iranska regeringens agerande mot Nasrin och vår familj. Den har blockerat Nasrins bankkonton, gripit vår dotter Mehraveh, mig själv och dömt Nasrin till 38 och ett halvt års fängelse, och piskrapp”, säger han.