Folkliga protester, Nyheter

Iran: demonstranter och arbetare straffas med piskrapp och döden

Iranska regimens så kallade högsta domstol slår fast dödsdomen mot tre unga män arresterade under de folkliga protesterna i november förra året.

Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi och Saeed Tamjidi dömdes till döden för att ha deltagit i de folkliga protesterna. De var anklagade för “krigföring mot gud”, vilket FFFI rapporterade om i februari.

Amnesty International uppmärksammade deras fall i februari och lanserade en brådskande kampanj för att rädda deras liv.

“Deras rättegång var mycket orättvis. De var nekade tillgång till advokater under utredningen”, påpekar Amnesty i sin kampanj.

Fångarna var även utsatta för tortyr, enligt Amnestys kampanj som tillägger. “Amirhossein Moradi säger att han tvingades bekänna “brott” som sedan sändes på statlig television och användes som bevis för att döma dem”.

En domstol i staden Arak i västra Iran dömde 42 arbetare till piskstraff och fängelse. Arbetarna från AzarAb Industries var arresterade i samband med en protest i oktober förra året där de krävde sina obetalda löner och ett stopp för regimens privatiseringsplaner. Regimens repressiva säkerhetsstyrkor attackerade dock deras fredliga protest och arresterade 40 arbetare.

Regimens statliga nyhetsbyrå, ILNA, rapporterar att vardera arbetare dömdes till 74 piskrapp, ett års fängelse samt en månads tvångsarbete vid Araks järnväg.

AzarAb Industries är ett stort tillverknings- och byggföretag i den västra provinsen Markazi.

Domen mot arbetarna i Arak kommer samtidigt som arbetarprotester växer över hela landet. FFFI rapporterade om flera arbetarprotester och strejker under den senaste veckan.

Arbetarna kräver kraftigt försenade obetalda löner samt bättre arbetsvillkor.