Folkliga protester, Nyheter

Iran: arbetarstrejker och protester för obetalda löner

Arbetare i flera iranska städer har under den senaste veckan protesterat för bättre levnadsvillkor genom att strejka och organisera sammankomster. Arbetarna kräver kraftigt försenade obetalda löner samt bättre arbetsvillkor.

Arbetare vid jordbruksföretaget Haft Tappeh Sugarcane Company i staden Shush i sydvästra Iran fortsatte att strejka för tionde dagen i rad på onsdagen.

”Är det rätt att under sådana omständigheter när de säger till oss att inte organisera även små sammankomster, att 500 eller 1 000 arbetare tvingas strejka för sina grundläggande rättigheter, till exempel, deras löner?” frågar Ali Banisaad, en arbetaraktivist vid företaget med hänvisning till den pågående coronapandemin och en andra våg i landet.

Haft Tappeh är ett av Irans största jordbruksföretag och sockerproducent. Företaget privatiserades nyligen och myndigheterna sålde det till en individ med kopplingar till regimen för långt under marknadsvärdet.

”Anställda vid Haft Tappeh Sugarcane Company har gått ut i strejk vid 125 tillfällen sedan 2015. Arbetarna arbetar och de kräver sina löner. Det är därför vi är tvungna att återigen gå ut i strejk”, sade Banisaad.

Arbetare vid företaget Isfahan Tile Industrial Company genomförde en liknande protest och gick ut i strejk i söndags.

Isfahan Tile Industrial Company i staden Esfehan är Iran största tegeltillverkare. Det har dock haft stora problem och riskerat nedstängning sedan regimen sålde företaget till regimtrogna affärsmän under det nya statliga privatiseringsprogrammet.