Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Regimen demonterar Irans advokatsamfund

Mer 12000 advokater i Iran protesterade mot ett nytt lagförslag från regimen som ska demontera landets advokatsamfund och ersätta det med en grupp tjänstemän från rättsväsendet som regimens regering utser.

Regimens så kallade rättsväsende ska enligt lagförslaget inrätta ett nytt organ kallat ”Högsta rådet för samordning av advokatsfrågor. Det nya organet kommer att vara en del av landets rättsväsende och ansvar för att samordna frågor relaterade till advokater.

I ett brev till chefen för det så kallade rättsväsendet, prästmannen Ebrahim Raisi, krävde advokaterna att regimen ska skrota det nya lagförslag, rapporterar engelskspråkiga Radio Farda på söndagen.

De betonade även att lagförslaget ”strider mot landets rättssystem och advokaternas intresse och kommer inte att accepteras av iranska jurister”, skriver Radio Farda.

”Lagförslaget är ett uppenbart brott mot lagen”. Det skrev advokaterna i protest i ett tidigare brev till talmannen för regimens parlament, regimens president Hassan Rouhani samt Raisi.

Regimens rättsväsende försvarar dock lagförslaget och hävdade att två av de personer som regeringen väljer kommer att ”representera advokaterna”.

Intensifierad jakt på dissidenter och aktivister

Det nya lagförslaget är det senaste från regimen för att intensifiera det inhemska förtrycket och jakten på dissidenter och aktivister. Det kommer samtidigt som högt uppsatta regimtjänstemän varnar för ytterligare ett folkligt uppror och landsomfattande regimkritiska protester på grund av regimens bristfälliga hantering och mörkläggning av coronakrisen.

Chefen för regimens så kallade rättsväsende är sedan tidigare den enda som får utse advokater som ska försvara misstänkta i fall som berör ”den nationella säkerheten”. Det enligt artikel 48 i prästerskapets nya straffrätt.

Raisi har följaktligen lämnat över en lista med ”betrodda advokater” till regimens domstolar, rapporterar Radio Farda.

Advokater i Iran har under de senaste 41 åren kämpat för självständighet. oftast till ett högt personligt pris och utan större framgång.

Sedan prästerskapet usurperade makten har Irans så kallade rättsväsende letts av prästmän som inte har haft någon juridisk utbildning och som styr utifrån regimens sharialagar.

Den nuvarande chefen för regimens rättsväsende är prästmannen Ebrahim Raisi. Han är en av de ansvariga för 1988 års massaker på 30 000 politiska fångar i regimens fängelser.

Raisi har bestämt avfärdat alla kritik mot systematiska människorättskränkningar i Iran och attackerat FN:s särskilde Iranrapportör.

Han betonade under ett tal till regimens ”Högsta råd för mänskliga rättigheter” i november förra året att ”prästerskapets styre är baserat på sharialagar och att regimen kommer aldrig överge sina religiösa principer”.

”Implementering av gudomliga dekret” i den Islamiska republiken ”står bortom all diskussion”, sade Raisi då och tillade. ”Rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran är helt fel och grundlösa”.