Engagemang, Nyheter

Svensk-iranier visar solidaritet med översvämningsoffer i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), visade solidaritet med iranska folket som drabbats av stora, dödliga översvämningar under de senaste dagarna. Stödaktioner organiserades på lördagen i Stockholm, Göteborg och Malmö samt andra europeiska städer som London i solidaritet med översvämningsoffer i Iran.

Stödaktion i Göteborg i solidaritet med översvämningsoffer i Iran

Bild 1 av 4

Stödaktion i Göteborg i solidaritet med iranska folket som drabbats av dödliga översvämningar under de senaste dagarna, den 30 mars.

Kraftiga regn har orsakat stora översvämningarna i 21 provinser däribland Lorestan, Khuzestan, Sistan-Baluchestan, Esfahan, Bushehr, Ilam, Kermanshah och Golestan. Flera hundra har omkommit och många har skadats, flertalet i staden Shiraz, enligt rapporter från Iran till FFFI.

Översvämningsoffer har tvingats fly sina hem och undan vattenmassorna som orsakat stora förödelse i flera städer.

Stödaktion i Malmö i solidaritet med översvämningsoffer i Iran

Bild 1 av 3

Stödaktion i Malmö i solidaritet med iranska folket som drabbats av dödliga översvämningar under de senaste dagarna, den 30 mars.

Iranska regimens regering skyller förödelsen på andra fraktioner och tonar ner antalet döda istället för att skicka och samordna hjälpinsatser till de drabbade provinserna. Ansvariga tjänstemän i flera provinser har flytt landet under förevändning av semester istället för att vara kvar och hjälpa de drabbade.

Detta har lett till stora protester bland befolkningen. Regimen har mobiliserat revolutionsgardet och placerat ut strids- och pansarvagnar i flera städer för att stoppa folkliga protester, enligt uppgifter till FFFI. Katastrofinsatserna samordnas idag av folket som hjälper varandra.

Svensk- och exiliranierna fördömde regimens repressiva åtgärder och ställde sig bakom uppmaningen från NCRI:s valda president, Maryam Rajavi, som manade till nationell solidaritet.

“Revolutionsgardet, armén och andra myndigheter har stulit landets resurser som tillhör folket”, sade NCRI:s valda president i ett uttalande i solidaritet med översvämningsoffer i Iran.

“Jag uppmanar härmed alla mina landsmän och kvinnor att samarbeta i de drabbade översvämningsområdena. Det enda och bästa sättet är att vi hjälper varandra. Ingen annan makt är effektivare och mer tillgänglig än solidaritet bland oss”, sade hon.

Svensk- och exiliranierna uppmanade regeringen och EU att offentligt mana iranska myndigheter att ta sitt ansvar och skicka hjälpinsatser till de drabbade områdena.

Stödaktion i London i solidaritet med översvämningsoffer i Iran

Bild 1 av 3

Stödaktion i London i solidaritet med iranska folket som drabbats av dödliga översvämningar under de senaste dagarna, den 30 mars.