Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Kollektiv hängning i Iran trots FN:s fördömande av MR-brott

Iranska regimen avrättade 10 fångar genom kollektiv hängning i Gohardasht-fängelset, enligt rapporter från Iran till FFFI.

Dessa avrättningar verkställdes på onsdagsmorgonen, den 14 november. Många i Iran ser senaste tidens ökade avrättningar i landet som ett desperat försök från regimen att skrämma folket till tystnad. Avrättningarna är en av de repressiva åtgärder som regimen tar till för att kväsa de pågående folkliga protester mot regimen.

Regimens repressiva säkerhetsorgan arresterade minst 12 lärare och förhörde 30 andra i samband med lärarnas landsomfattande strejk tidigare den här veckan. Detta enligt rapporter från Iran som vittnar om fortsatta regimkritiska protester från arbetare och andra delar av Irans civilsamhälle i flera iranska städer.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter antog i veckan en ny resolution som fördömer iranska regimen för brott mot mänskliga rättigheter. Resolutionen kritiserade även regimens ökade användning av avrättningar samt godtyckliga arresteringar i landet.