Andra nyheter

Regimkritiska protester ökar trycket på Rouhani

Senaste tidens regimkritiska protester och strejker i flera iranska städer ökar trycket på prästerskapets president Hassan Rouhani och hans kabinett. Under helgen möblerade Rouhani om i sitt kabinett och utsåg bland annat Farhad Dejpasanden till en ny finansminister. Han bytte även ut arbetsministern, industriministern och ministern med ansvar för vägar och landsbygden.

Mohammad Eslami blir Rouhanis nya minister med ansvar för vägar och landsbygden och Reza Rahmani blir hans nya industriminister. Den avgående industriministern Mohammad Shariatmadari blir Rouhanis nya arbetsminister, rapporterar Reuters under helgen.

Ommöbleringen är ett desperat försök att blidka det växande folkliga missnöjet över låga löner, drastiska prisökningar, den omfattande korruptionen i landet, den fritt fallande ekonomin samt brist på grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Iranska regimens parlament måste nu godkänna de nya ministrarna. Men Rouhanis ommöblering har förvärrat den interna maktkampen mellan regimens olika fraktioner i parlamentet. Flera av ledamöterna i regimens parlament och regimens egna experter beskriver Rouhanis åtgärder som otillräckliga och kräver hans avgång. De menar att Rouhani inte har förmågan att lösa de många kriser som regimen står inför och som hotar prästerskapets grepp om makten.