Motståndsrörelsen

NCRI ger nya detaljer om Irans terrorism i Europa

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) avslöjade nya detaljer om iranska regimens terroristaktiviteter i Europa under en presskonferens i London på onsdagen.

NCRI:s nya avslöjande namnger högt uppsatta regimtjänstemän och regimens institutioner som är ansvariga och inblandande i planning av terroristaktiviteter utomlands.

Dowlat Nowrouzi, NCRI:s representant i Storbritannien identifierade “Organisation of Foreign Intelligence and Movements [Organisationen för utländsk underrättelse och rörelser]” inom ministeriet för underrättelse och säkerhet (MOIS) som den organisation som ansvarar för regimens terroristverksamhet utanför Iran, särskilt i Europa och USA.

NCRI identifierade även Reza Amiri Moghaddam som chef för denna organisation. Han rapporterar direkt till regimens underrättelseminister Mahmoud Alavi, enligt NCRI:s nya uppgifter.

Under presskonferensen uppmärksammades även fallet med iranska regimens diplomat, Asadollah Assadi, som arresterades i Tyskland i början av juli misstänkt för att ligga bakom ett bombattentat mot iraniernas stora sammankomst för ett fritt och demokratiskt Iran i Paris den 30 juni. Tre andra personer greps i Belgien och Frankrike för det stoppade attentatet och väntar nu på rättegång i Belgien. Den belgiska federala åklagarmyndigheten har bett tyska myndigheter att utvisa regimens terroristdiplomat till Belgien så att han kan ställas inför rätta.

Iranska regimen har ökat sina terroristaktiviteter i Europa, särskilt mot iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin (PMOI), sedan några månader tillbaka. Dessa terroristattacker syftar till att stoppa de regimkritiska protester som pågått i Iran under de senaste åtta månaderna, förklarade NCRI i sin rapport.

Högt uppsatta regimtjänstemän däribland Rouhani och Khamenei har från början anklagat Folkets mojahedin (PMOI) för dessa landsomfattande protester. De har sagt att regimen kommer svara på hårdast möjliga sätt, sade NCRI:s rapport. Den tog upp tre stoppade terroristattacker mot Folkets mojahedin och dess sympatisörer i USA, Frankrike och Albanien sedan mars månad.

Beslutet att utföra terroristattacker i Europa däribland bombattentatet mot iranierna sammankomst i Paris har fattats av regimens högsta nationella säkerhetsråd där prästerskapets president är ordförande. NCRI rapporterade detta med hänvisniing till information från PMOI:s källor i Iran. Dessa uppgifter avslöjar även att detta beslut har godkänts av prästerskapets högsta andlige ledare, Khamenei.

NCRI framförde tre brådskande krav under onsdagens presskonferens för att motverka iranska regimens terroristaktiviteter i Europa.

“De frihetsberövade terroristerna i Tyskland och Belgien måste för det första åtalas i Belgien utan några politiska överväganden. För det andra, legosoldater och spioner som arbetar för regimens underrättelseministerium i de europeiska länderna, däribland i Storbritannien, måste arresteras, åtalas och utvisas. Och för det tredje, iranska regimens ambassader och diplomatiska beskickningar i Europa måste stängas”, sade NCRI:s representant i Storbritannien under konferensen.

Bob Blackman, konservativ ledamot från brittiska underhuset, som deltog i iraniernas stora sammankomst i Paris, berättade under konferensen att han har lämnat in klagomål mot den iranska regimen i Belgien, som en tredje part, för delaktighet i den stoppade terrorattacken.

Han tillade att han hade lagt fram en motion tillsammans med en partiöverskridande grupp med fem ledamöter i brittiska underhuset som tar upp terroristattacken i Paris.

Motionen fördömer iranska regimen för dess terroristaktiviteter i Europa däribland attacken i Paris samt för missbruk av diplomatiska privilegier. Den betonar även behovet av att åtala de misstänkta och utvisa andra iranska underrättelsetjänstemän som arbetar under diplomatiskt skydd eller som före detta oppositionsmedlemmar.

Motionen som fått stöd av över 40 ledamöter från samtliga partier i brittiska underhuset tillägger. “Underhuset efterlyser en stark politik för att bemöta Irans illvilliga aktiviteter och upprepar att [den stoppade terrorattacken i Paris] visar regimens rädsla för Folkets mojahedin (PMOI) och den större koalitionen Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) som det demokratiska alternativet till [prästerskapets] styre.”

David Jones, konservativ ledamot från brittiska underhuset och tidigare minister, visade i sitt anförande stöd för de krav som framförs i motionen. “Iranska regimens stöd till terrorism och terroristaktiviteter hotar de demokratiska institutionernas säkerhet, inte bara i detta land men även över hela världen”, sade han.

“De europeiska regeringarna är förlamade i denna fråga på grund av deras missriktade tron att det finns en reformvänlig fraktion inom iranska regimen”, tillade han och efterlyste en mer beslutsam politik för att bemöta regimens terrorism.