Mänskliga Rättigheter

Amnesty kräver frigivning av iranska människorättsaktivister

Iranska regimen måste omedelbart och ovillkorligen frige tre människorättsaktivister, Atena Daemi, Golrokh Ebrahimi Iraee samt hennes man Arash Sadeghi. Det kräver Amnesty International i ett uttalande på sin hemsida på onsdagen.

De tre aktivisterna har inlett en hungerstrejk i protest mot myndigheternas beslut att flytta Atena Daemi och Golrokh Ebrahimi Iraee till det farliga Shahr-e Rey-fängelset i Varamin utanför huvudstaden, Teheran, enligt rapporter från Iran.

I ett brev till regimens rättsväsende den tredje februari har de gett myndigheten 10 dagar för att flytta tillbaka dem till Evin-fängelset.

”De fruktansvärda förhållandena på Shahr-e Rey-fängelset utsätter Golrokh Ebrahimi Iraee och Atena Daemi, för allvarlig fara och risk för övergrepp, våld och exponering mot infektionssjukdomar förutom överbeläggning och dålig sanitet på fängelset”, säger Magdalena Mughrabi, biträdande direktör för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaenhet.

”Vi är djupt oroade för deras säkerhet och välbefinnande. Ingen ska behöva sitt frihetsberövade under sådana fruktansvärda förhållanden”, tillägger hon. Amnesty påpekar i sitt uttalande att bägge är frihetsberövade på felaktiga grunder för deras fredliga aktiviteter för att främja mänskliga rättigheter.

FFFI har tidigare uppmärksammat deras fall senaste under en stödmanifestation på Mynttorget den 27 januari. Även FN:s Iranrapportör, Asma Jahangir, uppmärksammade deras fall och krävt deras frigivning tidigare i år.

FFFI uppmanade regeringen och UD att vidta skyndsamma åtgärder i EU och FN för att pressa iranska regimen till att frige samtliga politiska fångar, i synnerhet de demonstranter som frihetsberövats i samband med de folkliga regimkritiska protesterna i Iran.