Mänskliga Rättigheter

FN:s MR-experter uppmanar Iran att frige samvetsfångar

FN:s Iranrapportör, Asma Jahangir, varnade på måndagen för att flera samvetsfångar i iranska fängelser riskerar att dö på grund av långa hungerstrejk.

Minst åtta samvetsfångar riskerar att förlora livet efter att under de senaste veckorna ha hungerstrejkat för att bestrida lagligheten i deras frihetsberövande, skriver FN:s Iranrapportör i sitt uttalande.

Saeed Shirzad, Ali Shariati, Mohammad Reza Nekounam, Hassan Rastegari Majd, Mehdi Koukhian, Nizar Zakka och Mohammed Ali Taheri är några av de samvetsfångar som nämns i uttalandet.

En annan samvetsfånge, Arash Sadeghi, avbröt sin hungerstrejk i förra veckan efter att hans fru Golrokh Ebrahimi Iraee släpptes mot borgen.

”Både Sadeghi och Ebrahimi Iraee är människorättsförsvarare som har dömts till fängelse för fredligt utövande av sin rätt till yttrande- och föreningsfrihet”, sade Iranrapportörens uttalande.

Uttalandet från Iranrapportören noterade också att Arash Sadeghi vägrades adekvat vård och att han hålls fortfarande i fängelset trots sitt kritiska hälsotillstånd.

”Jag uppmanar iranska myndigheter att se till att Arash Sadeghi, som en högt prioriterad fråga, har tillgång till specialiserat vård på ett sjukhus utanför fängelset i enlighet med internationella normer för mänskliga rättigheter och medicinsk etik, i synnerhet enligt principerna om informerat samtycke”, sade hon.

”Jag är djupt oroad över fortsatta frihetsberövande av människorättsförsvarare i Iran, som döms för vagt definierade brott och som får hårda straff efter rättegångar där deras rätt till ett rättvist förfarande kränks … De har inget annat val än att riskera sina liv för att bestrida lagligheten i deras frihetsberövande”, tillade hon.

FN:s Iranrapportör påpekade att en sådan situation kvarstår bara ett par dagar efter att prästerskapets president Hassan Rohani presenterade en ”stadga för medborgerliga rättigheter” som omfattade rätten till liv samt rätt till åsikts-, yttrande- och mötesfrihet i Iran.

Uttalandet från FN:s Iranrapportör uppmanar även Rohanis regering att omedelbart och villkorslöst frige samtliga individer som ”arresterats, häktats och åtalas på godtyckliga grunder för att ha utövat sin rätt till åsikts- och yttrandefrihet samt för att genom fredliga aktiviteter främjat iakttagande av de mänskliga rättigheterna i landet.”

Hennes uppmaning får också stöd från FN:s särskilde rapportör för situationen för människorättsförsvarare, Michel Forst, och ordförande i FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden, Roland Adjovi.