Opinion, Pressmeddelande

Var är Sveriges stöd för folkliga protester och demokrati i Iran

De folkliga protesterna mot prästerskapet för en demokratisk förändring i Iran går nu in på sin femte dag. Samtidigt har regimen tagit till våld och godtyckliga arresteringar för att kväsa de fredliga demonstrationerna.

Rapporter från Iran gör gällande att över 10 personer har dödats och flera skadats när regimens säkerhetsstyrkor öppnat eld mot demonstranter i flera iranska städer. Över 1000 demonstranter har blivit arresterade, enligt regimens egna uppgifter.

Chefens för prästerskapets så kallade rättsväsende, Sadegh Amoli Larijani, gick på måndagen ut i statlig television och uppmanade säkerhetsstyrkorna att bemöta ”upprorsmakarna” med beslutsamhet. Liknande hot kom från prästerskapets president Hassan Rouhani i hans tal en dag tidigare.

Slagord som ”Ned med Diktator”, ”Khamenei skäms och lämna ifrån dig makten” och ”varken reformister eller principalister, detta är sagans slut” som hörs från iranska gator visar att prästerskapet, dess diverse institutioner och ”politiska fraktioner” har ingen framtid. Det som sker i Iran är ett folkligt uppror mot prästerskapets styre för ett fritt och demokratiskt Iran.

USA, Tyskland, Storbritannien och Norge bland andra har uttalat tydligt stöd för demonstranterna i Iran. Men tyvärr har UD och utrikesministern Margot Wallström (S) valt att vara tyst samtidigt som iranska regimen tar till våld i ett desperat försök att stoppa de folkliga protesterna och förhindra dem från att sprida över hela landet.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar regeringen och utrikesministern Margot Wallström (S) att bryta sin öronbedövande tystnad, fördöma iranska regimens kväsning av legitima protester och stödja iranska folkets krav på en demokratisk förändring.