Folkliga protester

Basij-milisens nya grannpatruller ska stoppa folkliga protester

Chef för iranska regimens Basij-milis tillkännagav i veckan planer på att etablera nya Basij-patruller för att patrullera och bevaka stadsdelar.

“Vi vill minska antalet kontrollstationer och göra dessa till grannpatruller”, sade Gholamhossein Gheybparvar under en presskonferens, den 15 november, rapporterade regimens statliga nyhetsbyrå, ISNA.

Enligt Gheybparvar kommer Basij-styrkan att samordna sin verksamhet med regimens så kallade rättsväsende och polismyndigheter för att etablera dessa Basij-patruller.

Beslutet är ett desperat försök från regimen att förebygga och stoppa regimkritiska protester samtidigt som det folkliga missnöjet växer för varje dag.

Över 1000 folkliga demonstrationer har ägt rum i landet under de senaste månaderna. Antalet protester mot bland annat regimens repressiva åtgärder och brist på mänskliga fri- och rättigheter, omänsklig behandling av politiska fångar och aktivister, samt uteblivna löner och den dåliga ekonomin ökar för varje dag.

Den statliga dagstidningen Etemad jämförde beslutet med de åtgärder som vidtogs av prästerskapets “revolutionära kommittéer” under 1980-talet i en analys i torsdags.

Dessa kommittéer spelade en avgörande roll när prästerskapet usurperade makten i Iran efter 1979 års folkliga revolution. Deras uppgift var bland annat att kväsa regimkritiska protester samt förfölja, arrestera och hota oliktänkande, oppositionella och alla som kritiserade och förkastade regimens doktrin om prästerskapets absoluta makt.

Basij-medlemmarna utgör den ”civila” delen av revolutionsgardet och står under den högsta andlige ledarens befäl. ”Denna frivilliga styrka” skapades av prästerskapets grundare och första högsta andlige ledare, Khomeini, för att främja “den islamiska revolutionen” och försvara Khomeinis doktrin om prästerskapets absoluta makt på hemmaplan.

Basij-milisens uppgift är bland annat att implementera regimens ”lagar”, repressiva åtgärder och restriktioner på allmänna platser, arbetsplatser och landets universitet.