Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Ny lag i Iran ger Basij-styrkan ökade makt att förtrycka kvinnor

2014103111034103418861_سرکوب-زنانIranska regimens parlament antog under söndagen ett nytt lagförslag som officiellt ger medlemmarna i den paramilitära styrkan, Basij-styrkan, ansvaret att verkställa prästerskapets strikta klädkod.

Därmed får repressiva Basij-styrkan en ökad makt och friare händer att trakassera och förtrycka kvinnor och ungdomar i samhället under förevändningen att ”främja dygd och förhindra synder”.

Iranska regimens parlament antog det nya lagförslaget med en stor majoritet och därigenom institutionaliserar Basij-styrkans arbete att patrullera allmänna och privata platser för att bevaka befolkningen och efterlevnaden av regimens strikta klädkod. Lagförslaget antogs med 237 för och endast 12 röster emot.

Under den nya lagen får medlemmar av Basij-styrkan stoppa bilar för att förhöra par om deras relation till varandra trots folkets stora missnöje över sådana repressiva lagar.

Paragraf 19 i den nya lagen stipulerar att medlemmar av Basij-styrkan är skyldiga att verbalt ”främja dygd och förhindra synder”. Paragraf 20 tvingar samtliga myndigheter, institutioner, privata företag och offentliga servicecentrum att följa den nya lagen.

Lagförslaget antas samtidigt som iranska folket fortsätter att protestera mot den senaste vågen av syraattacker mot kvinnor i Iran utförda av grupper med statligt stöd.

Senaste tidens syraattacker i Iran har varit riktade mot flera unga kvinnor och flickor. Offren har fått svåra brännskador och andra allvarliga skador efter att fått frätande syra kastade i sina ansikten. En kvinna har avlidit på grund av sina skador och några har förlorat synen, enligt rapporter från Iran. Syraattackerna började efter att iranska regimens parlament började granska det nu antagna lagförslaget, vilket ger en ökad makt till den paramilitära styrkan, Basij-styrkan som tillhör revolutionsgardet.