Nyheter

50 000 beväpnade Basijer i övning på Teherans gator

4Över 50 000 beväpnade medlemmar från den ”frivilliga” Basij-styrkan deltog i en stor militärövning på Teherans gator under torsdagen, enligt regimens egna och internationella medier.

250 bataljoner deltog i denna tvådagars övning som kulminerade på torsdagen och som gick under kodnamnet ”Power of Sarallah”, enligt revolutionsgardets befälhavare Generalmajor Mohammad Ali Jafari enligt regimens medier.

Basij-medlemmarna utgör den ”civila” delen av revolutionsgardet och står under den högsta andlige ledarens befäl. ”Denna frivilliga styrka” skapades av prästerskapets grundare, Khomeini, för att ”främja den islamiska revolutionen och försvara doktrinen om prästerskapets absoluta makt” på hemmaplan. Detta innebär i verkligen att deras uppgift är bland annat att implementera regimens ”lagar”, repressiva åtgärder och restriktioner på allmänna platser, arbetsplatser och landets universitet.

”Denna civilstyrka” utgör en viktig del av regimens säkerhetsorgan, i synnerhet i iranska storstäder som huvudstaden Teheran, och deltog aktivt i att kväsa 2009 års landsomfattande folkliga protester mot prästerskapets envälde.

Basij-styrkan har under de senaste 36 åren spelat en avgörande roll i regimens försök att krossa all inhemsk politisk opposition mot prästerskapets doktrin samt stoppa och förebygga folkets regimkritiska protester.

Flera högt uppsatta befälhavare och regimtjänstemän, bland dem brigadgeneral Hossein Salami samt chefen för Irans atomenergiorgan (AEOI), Ali Akbar Salehi, besökte platsen för övningen under torsdagen.

Tvådagars övningen syftade till att stärka Irans avskräckande makt och förbättra styrkornas beredskap, enligt regimens medier.

Övningen har två väsentliga budskap. Det första är den högsta andlige ledaren, Ali Khameneis sätt att spänna sina muskler och hota motståndare i den alltmer infekterade maktkampen mellan regimens olika fraktioner om allvarliga konsekvenser ifall de fortsätter att underminera hans absoluta maktställning genom offentliga uttalande samt genom att utmana eller ignorera hans beslut och ”röda linjer”.

Det andra är riktade mot det civila samhället och syftar till att skapa en atmosfär av rädsla i samhället i ett desperat försök att förebygga regimkritiska protester i en tid då det folkliga missnöjet ökar för varje dag. Under de senaste månaderna har lärare och arbetare organiserat flera stora protester för bättre levnadsstandard över hela landet, särskilt framför regimens parlament.