Ekonomi

Internationella storbanker vägrar samarbeta med Iran

Bahman Abdollahi, ledamot i den iranska centralbankens enhet för kapital och kredit, uppger att internationella storbanker vägrar samarbeta med iranska regimen. Detta på grund av brist på insyn och öppenhet inom det iranska bankväsendet vilket gör att iranska banker inte når upp till de nödvändiga villkoren som internationella storbanker kräver för samarbete.

Efter kärnteknikavtalet började en del utländska banker göra affärer med iranska regimen. Men dessa utländska banker är förhållandevis små och kan inte hantera stora affärstransaktioner som den iranska regimen är i stort behov av.

”Förutsägelsen om Irans ekonomi och bankernas relationer efter kärnteknikavtalet är inte korrekt … internationella storbanker vägrar samarbeta med Iran. En av anledningarna till denna ovilja att samarbeta är brist på insyn i finansiella konton i iranska banker”, skriver revolutionsgardets nyhetsbyrå Tasnim News Agency genom att citera Abdollahi.

Arbetsgruppen för Finansiella Åtgärder (FATF från engelskans Financial Action Task Force) har gett Iran fram till den 31 januari 2018 för att vidta de åtgärder som arbetsgruppen lade fram under deras senaste möte.

FATF är ett internationellt organ och dess arbete syftar till att fastställa internationella standarder samt främja implementering av åtgärder för att bekämpa penningtvätt samt finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen.

Arbetsgruppen beslutade förra året att fortsätta klassa Iran som ett högriskland för terrorfinansiering.

En högt uppsatt ledamot i iranska regimens parlament varnade i en intervju med Tasnim News i september förra året att ”ett avtal mellan den Islamiska republiken och FATF hotar landets nationella säkerhet.