Ekonomi, Nukleärt

Nya amerikanska sanktioner mot Irans robotprogram

Amerikanska representanthuset införde nya sanktioner mot iranska regimen för dess fortsatta utveckling av ballistiska långdistansrobotar. De nya straffåtgärderna antogs enhälligt på torsdagen med 423 röster för och två emot.

Lagförslaget är ett partiöverskridande initiativ i syfte att bemöta hoten från Teheranregimens ballistiska robotprogram och bryter inte mot det kärnteknikavtal som USA:s president vill förstärka.

President Trump tillkännagav USA:s nya beslutsammare Iranpolitik under ett tal till nationen den 13 oktober. Han meddelade även att han inte kommer att intyga att Teheranregimen lever upp till avtalet. Han grundade sitt beslut på att regimen i Teheran inte levde upp till kärnteknikavtalets anda och att överenskommelsen inte längre var i USA:s nationella intresse.

FFFI rapporterade i förra veckan att regimens revolutionsgarde avser att accelerera detta ballistiska robotprogram trots påtryckningar från USA och EU att stoppa programmet.

Den republikanske ordföranden för representanthusets utrikesutskott, Ed Royce, och den högst rankade demokratiske ledamoten i utskottet, Eliot Engel, hade lagt fram det nya lagförslaget.

Kongressledamöterna försöker nu ställa iranska regimen till svars för Teherans hänsynslösa och destabiliserande beteende medan de debatterar hur de ska tillmötesgå President Trumps nya krav på att fixa de allvarliga bristerna i kärnteknikavtalet.

Omröstningen om att införa nya sanktioner mot iranska regimen kom en dag efter att representanthuset antog flera andra partiöverskridande lagförslag som avser att blockera pengaflödet till Iranstödda Hizbollah samt stoppa dess förmåga att rekrytera nya medlemmar och finansiera terrorism. Lagförslagen straffar också terroristorganisationen för att den använder civila som mänskliga sköldar.