Mänskliga Rättigheter

Iranska regimen gör inspektioner för att bemöta ”kvinnor med olämplig hijab”

Iranska regimen har beslutat att göra inspektioner på offentliga och privata arbetsplatser, organisationer samt universitet över hela landet för att kontrollera att kvinnor följer regimens repressiva klädkod.

Inspektionerna startar enligt uppgifter från och med den 22 juni 2017 i enlighet ned lagen ”försvar av slöjans och kyskhetens okränkbarhet”, ett lagförslag som regimens parlament ratificerade i 2015.

Lokala direktörer har i ett direktiv informerats om att inrikesministeriets huvudkontor planerar att gör inspektioner på provinsmyndigheter och stadskontor för att kontrollera att kvinnliga anställda följer lagarna kring ”slöja och kyskhet”.

Inspektionerna görs av inspektionsgrupper från inrikesministeriets huvudkontor. Även regeringskontor, statens förvaltningsmyndigheter, landets universitet samt privata och statliga banker kommer att omfattas av dessa inspektioner.

Denna repressiva åtgärd syftar till att skapa en atmosfär av rädsla och bana väg för massarresteringar på godtyckliga grunder i en tid då det folkliga missnöjet växer för varje dag och regimkritiska protester förekommer dagligen.

Inspektionerna motiveras med att inrikesministeriet har ett ”lagstadgat” ansvar att ”skydda allmänhetens säkerhet och de medborgerliga rättigheterna”.

Kvinnor som inte täcker sitt hår ordentligt på arbetsplatser eller på offentliga platser kommer att straffas i enlighet med artikel nio i det antagna lagförslaget, vilket innebär böter, arrestering och i vissa fall piskstraff.

Även de kvinnor som tar av sig slöjan i sina bilar kommer att straffas och få sina bilar beslagtagna av regimens moralpolis, enligt regimens myndigheter.