Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Kvinnliga arbetare i Iran straffas med löneminskning för ”olämplig klädsel”

Iranska regimens parlament diskuterar en plan kallad “skydda hijab och kyskhet”, som omfattar nya repressiva åtgärder riktade framförallt mot kvinnor, i ett försök att öka kontrollen över civilsamhället.

Denna plan utgår från en ny lagstiftning med 13 paragrafer där de flesta ökar förtrycket mot kvinnor ytterligare och begränsar deras möjligheter till sysselsättning under förevändningen ”olämplig klädsel” som skapats av prästerskapet. Regimens parlament antog stora delar av denna lagstiftning redan i oktober förra året.

En av de antagna paragraferna stipulerar att “om föraren eller passagerare i ett fordon tar av sig sin slöja … [så] ska hon bötfällas med en miljon rial medan förarens körkort prickas med 10 minuspoäng”.

Mohammadali Asfanani, ordförande i utskottet för rättsliga och juridiska frågor vid regimens parlament, underströk att “säkerhetsstyrkorna kan återkalla en förares körkort om överträdelsen sker vid upprepade gånger”.

Han klargjorde även andra delar av denna kvinnofientliga lagstiftning och tillade ”föraren ansvarar för vad som än händer inne i fordonet och förare bör likaså ställas till svars för andras [passagerarnas] klädsel”. Därmed kommer även föraren att straffas med böter för passagerarnas ”olämpliga klädsel”.

Lagstiftningen slår även fast att kvinnliga arbetare med ”olämplig klädsel” kommer att straffas med böter, fängelse, och lönesänkning.

Enligt regimens nya lagstiftning “bör kvinnor som arbetar i butik … undvika att blanda sig med män och arbeta endast under ordinarie arbetstid från 07 till 22. En överträdelse av denna paragraf anses vara ett brott och säkerhetsstyrkorna kommer att stänga ned butiken ifråga under en vecka; och om brottet upprepas ska butiken stängas för en månad.”

Syftet med den nya lagen är att tvinga alla i samhället att aktivt genomföra regimens nya kvinnofientliga plan och konfrontera de kvinnor som inte följer “prästerskapets strikta klädkod”.

Mohammadali Asfanani betonade att regimens säkerhetsstyrkor är redo för att genomföra den nya lagen.