Mänskliga Rättigheter

Över 4400 klädbutiker stängs i Iran för brott mot allmän moral

Befälhavare för regimens statliga säkerhetsstyrkor, Hossein Sajedi-Nia, tillkännagav i förra veckan att ”över 4400 klädbutiker har stängts” enbart under förra året ”för att ha erbjudit oanständiga kläder [till kunderna], som kränkt den allmänna moralen.”

”Det nuvarande tillståndet för hijab och dygd överensstämmer inte med ett islamiskt samhälle. Åtgärder under de senaste femton åren för att övervaka hur kvinnor klär sig visar att situationen har försämrats gradvis”, tillade han.

Han erkände också att regimens repressiva åtgärder mot kvinnor hade misslyckats i sitt anförande under ett möte om ”dygd och slöja”.

Därmed har regimens säkerhetsorgan stängt över 10 klädbutiker per dag under 2015 endast för att ansvariga myndigheter inte godkänt deras sortiment.

Mötet ägde rum den 12 augusti där representanter för regimens olika säkerhetsorgan och polis deltog för att hitta nya vägar för implementering av prästerskapets strikta klädkod för kvinnor.

Abbas Jafari-Dolatabadi, regimens åklagare i Teheran, som också deltog i mötet medgav att myndigheterna hade misslyckats i sina ”kampanjer riktade mot kvinnor”.

”När det gäller kyskhet och allmän moral finns det 24 [olika ] departement som har ansvar … [Men] en bristande samordning mellan berörda departement har förhindrat framsteg trots att specialdomstolar satts upp i Teheran för att ta itu med sådana brott”, sade han.

”Individer som inte följer för regimens regler vistas främst på offentliga platser såsom parker och restauranger”, tillade Jafari-Dolatabadi och betonade att ”det är viktigt att besegra denna atmosfär genom att tillhandahålla lösningar.”

Han hänvisade till den högsta andlige ledaren, Khameneis order om hur kvinnor i Iran ska klä sig och uppmanade regimens tjänstemän att ta itu med ”brott mot allmän kyskhet och moral”, rapporterade regimens statliga nyhetsbyrå ISNA, den 12 augusti.

”Varje diskussion om huruvida hijab bör vara frivillig eller obligatorisk syftar till att skapa avvikelse och har ingen plats i den Islamiska republiken …. Om det visar sig att något är religiöst förbjudet (haram) då är den Islamiska regimen skyldig att stå emot sådan haram”, sade Khamenei i ett tal den 20 juli i år.